Een monument voor de toekomst

Het Christelijk Lyceum werkt gestaag verder aan de verdere uitbreiding en vernieuwing van het bestaande monumentale gebouw. De afgelopen jaren ging het om de inrichting van een heus Grand cafe in het verlengde van de centrale hal. Daarnaast is de aula gerestaureerd en ingericht als een klassieke bibliotheek met galerijen, twee prachtige ruimtes om te ontspannen en te studeren.

In augustus 2020 is de sportaccommodatie uitgebreid met een fraaie nieuwe sportzaal gesitueerd aan de kant van de Lindenlaan. De sportzaal is geheel in stijl opgetrokken met mooi metselwerk wat aansluit bij het monumentale gebouw.

Over niet al te lange tijd start de ver(nieuw)bouw aan het hoofdgebouw. Het masterplan betekent een forse uitbreiding en algehele renovatie van de aanbouw van de achterzijde van de school, het gedeelte dat in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw aan het gebouw zijn toegevoegd. Tegelijkertijd met de nieuwbouw en renovatie zal het monumentale gedeelte van de school zoveel mogelijk in oude luister worden hersteld. Vernieuwing en traditie, het zijn niet voor niets de pilaren waar het CLZ stevig op steunt.

Aula

Grand Cafe

Een Impressie van de ver(nieuw)bouw

Uitbreiding CLZ sportaccommodatie

Ver(nieuw)bouw