Onderwijsresultaten

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs volgens de Wet op het Onderwijstoezicht. Kwaliteit vinden wij belangrijk en is altijd onderwerp van gesprek. De kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteitszorg worden door de onderwijsinspectie getoetst.
Op de website scholen op de kaart vind je alle gegevens rondom examenresultaten, doorstroom, schooladvies en plaatsing, veiligheid en oudertevredenheid.

Voor veiligheid op school geven onze 1e- jaars leerlingen ons een 9,7.
Op alle afdelingen zijn onze Examenresultaten ver boven het landelijke gemiddelden.
Ouders zijn dik tevreden over onze school en geven ons een 8,1.