Havo

Op de havo wordt, in de onderbouw, zowel een Nederlandstalige (HA) als een tweetalige(HAT) opleiding aangeboden. Leerlingen die tweetalig onderwijs volgen, doen in klas 3 het examen Cambridge B2 First of B1 Preliminary. Naast het centraal examen sluiten de leerlingen hun tweetalige opleiding in 5-havo af met een Cambridge IGCSE English – First Language en Global Perspectives IGCSE.

De afdeling Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (havo) is onder meer bedoeld als voorbereiding op een studie in het Hoger Beroeps Onderwijs (hbo). In het gemeenschappelijk deel van de Tweede Fase (klas 4 en 5) zijn de vakken Nederlands, Engels, culturele en kunstzinnige vorming (ckv), maatschappijleer (maat), levensbeschouwing (lv) en lichamelijke opvoeding (lo) voor alle leerlingen verplicht. Naast de profielvakken kiest de leerling nog één vak in de vrije ruimte.

Havo leerlingen worden bij ons op school uitgedaagd om geleerde theorie te koppelen aan de praktijk. Zo organiseren wij speciale ‘havo dagen’ waar de ontwikkeling van vaardigheden worden gekoppeld aan een vraagstuk. Ook schrijven leerlingen een profielwerkstuk waarbij ze de mogelijkheid krijgen een praktisch probleem als uitgangspunt te nemen. Bijvoorbeeld: Hoe zouden we het herdenken van de Tweede Wereldoorlog kunnen aanpassen aan de huidige tijd? Bij het vak Bedrijfseconomie worden de leerlingen uitgedaagd om via Junior Company hun eigen bedrijf te starten.