Ondersteuning op school

Sommige leerlingen hebben een steuntje in de rug nodig

Visie op ondersteuning
Ondersteuning is een verantwoordelijkheid van iedereen die op school met leerlingen te maken heeft, maar wordt in de eerste plaats gegeven in het primaire proces. Ondersteuning waar ondersteuning hoort: in de klas. De mentor is de spil in de ondersteuning en signaleert als er extra ondersteuning nodig is voor een leerling. De mentor heeft zicht op de totale ontwikkeling van de leerling en is het aanspreekpunt voor de leerling, zijn ouders en de docenten.

Extra ondersteuning
Heeft een leerling meer ondersteuning nodig, dan volgt er interne hulp door speciaal daarvoor opgeleide functionarissen. Op het CLZ kunnen wij licht specialistische hulp bieden. Op de routekaart ondersteuning leerlingen (zie documenten hieronder) staat aangegeven wat u kunt verwachten. U vindt daar ook onze externe partners.

Ondersteuningscoördinator
De ondersteuningscoördinator ondersteunt en adviseert mentoren en docenten bij de begeleiding van leerlingen met leer- en gedragsproblemen.  Zij coördineert de uitvoering van het ondersteuningsbeleid. Zij onderhoudt contacten met externe deskundigen en/of jeugdhulpverlening.

Onze ondersteuningscoördinator is mevrouw C. Witbraad en zij is bereikbaar op het mailadres c.witbraad@clz.nl.

Zorg- en Adviesteam (ZAT)
Het Zorg- en Adviesteam bestaat uit de vertegenwoordiging van de school (ondersteuningscoördinator, verantwoordelijke teamleider en/of mentor), aangevuld met externe deskundigen, zoals schoolarts/jeugdverpleegkundige, leerplicht, Centrum voor Jeugd en Gezin. Het ZAT wordt voorgezeten door de ondersteuningscoördinator. Het ZAT bespreekt het ondersteuningsaanbod van de school, voert casusoverleg, maakt afspraken over wie actie gaat nemen en adviseert ouders, mentoren en/of docenten over de te nemen vervolgstappen.

Vertrouwenspersonen en anti-pestcoördinator

Mevrouw M. van Elst en de heer H. Huiberts zijn onze vertrouwenspersonen. Zij werken binnen het wettelijke kader van de Klachtenregeling. Leerlingen kunnen bij hen terecht in geval van klachten met betrekking tot seksuele intimidatie, agressie, racisme of discriminatie. Zij helpen direct, serieus en discreet. De vertrouwenspersonen zijn op school te vinden of te bereiken op het mailadres dat hieronder genoemd staat.

Mevrouw N. van der Brugge is binnen de school onze anti-pest coördinator, zij wordt door de mentoren en docenten betrokken als het pestprotocol in werking wordt gesteld. Het pestprotocol is onderaan deze pagina te vinden.

Externe vertrouwenspersoon
Onder bepaalde omstandigheden kan het beter zijn met een vertrouwenspersoon van buiten de schoolorganisatie te praten. In dat geval kunnen leerlingen en/of ouders terecht bij een externe vertrouwenspersoon. De kosten voor dit bezoek komen voor rekening van de school. Bij de CVO Groep Zuidoost-Utrecht is gekozen voor Monique van de Graaf  als externe vertrouwenspersoon. Haar telefoonnummer is:  06-28 44 30 84 (gelieve eerst app-bericht te sturen) Haar e mail adres is: mjgraaf@gmail.com

De GGD in schooljaar 2020-2021
In klas 2 en in klas 4 worden alle leerlingen door GGD regio Utrecht uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Voor meer informatie zie de volgende links:

https://www.ggdru.nl/mijn-kind/contactmomenten/voortgezet-onderwijs-klas-2.html of https://www.ggdru.nl/mijn-kind/contactmomenten/voortgezet-onderwijs-klas-4.html

Ook leerlingen en ouders van andere klassen kunnen bij de GGD terecht voor vragen over diverse thema’s zoals gezondheid, gevoel, grenzen, gewicht of stress. De jeugdarts kan ingezet worden voor begeleiding bij ziekteverzuim. Daarnaast sluit de GGD aan bij het ZAT op school.  In de bijlage kunt u meer informatie vinden over onze jeugdarts en jeugdverpleegkundige en hoe zij te bereiken zijn.

Toptalentvriendelijke school

Het CLZ is een toptalent vriendelijke school. Dat wil zeggen dat het CLZ leerlingen wil ondersteunen bij het combineren van studie en een passie waar ze in uitblinken en die veel tijd kost. Toptalenten zijn leerlingen die een talent voor bijvoorbeeld een sport, dansdiscipline, musical of muziek hebben. Deze leerlingen trainen of oefenen vaak dagelijks voor hun passie waardoor lessen op school soms in het gedrang komen. Zij kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning bij het combineren van hun studie en hun sportactiviteiten. Voor ons is een leerling een topsporter als hij/zij op het hoogste niveau deelneemt aan sportactiviteiten.

Wij hanteren de volgende criteria:

  • De leerling maakt deel uit van een regionale en/of nationale jeugdselectie (Jong Oranje) of nationale talentengroep
  • De leerling komt uit in de hoogste klasse van een sport die door het NOC*NSF is erkend l
  • De leerling heeft een A of B status van het NOC*NSF Is de leerling een toptalent op een ander vlak dan sport, bijvoorbeeld in musical, dans en muziek, dan gelden andere criteria. Dan zijn vooral het niveau en de tijdsinvestering belangrijk.

 

Voldoet een leerling aan de criteria of als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Hendriks: a.hendriks@clz.nl.