VWO

De school biedt zowel een (tweetalige) atheneum- als een gymnasiumopleiding. Een keuze voor het gymnasium is in elk geval tot en met klas 3 automatisch een keuze voor de tweetalige opleidingsvariant. Op het gymnasium wordt in klas 1 begonnen met Latijn; in klas 2 komt Grieks daarbij. In 6-vwo doet de leerling eindexamen.

Het vwo-diploma geeft recht op toelating tot universiteit en hogeschool. Leerlingen die ook in het vak Latijn en/of Grieks examen hebben gedaan, ontvangen een gymnasiumdiploma. Leerlingen die tweetalig onderwijs hebben genoten, doen in klas 3 examen voor hun Cambridge B2 First certificaat. Leerlingen sluiten hun tweetalige opleiding in 6-vwo af met een International Baccalaureate examen Language A: Language & Literature.

 

DSD- Duits

In de bovenbouw van het VWO kunnen leerlingen i.p.v. regulier Duits ook DSD-Duits kiezen. Bij DSD-Duits hebben de leerlingen een uur meer les per week dan bij regulier Duits. DSD-Duits bereidt de leerlingen niet alleen op het reguliere Schoolexamen voor maar tevens ook op de “Deutsche Sprachdiplome”. Deze diploma’s zijn net als Goethe-Certificaten  internationaal erkend en bekend.
Al tijdens de 4e klas doen de leerlingen examen voor het DSD1-Diplom, dat vergelijkbaar is met een Goethe-Zertifikat op ERK (Europees Referentie Kader) B1-niveau.  Het is de bedoeling in de 6e klas de leerlingen op het DSD2 voor te bereiden. Het DSD2 – diploma is vergelijkbaar met het CEA voor Engels. Met een DSD2 diploma kunnen studenten aantonen het Duits op een dermate hoog niveau te beheersen dat zij  aan elke Duitstalige Universiteit of Hogeschool aangenomen kunnen worden.

Het CLZ is als enige school in Midden Nederland toegelaten om aan het DSD-programma van de Duitse regering deel te mogen nemen.

Dit is een samenwerkingsverband van scholen met de Ministeries van Onderwijs van alle Duitse deelstaten en het Duitse ministerie van buitenlandse zaken.

Waarom DSD-Duits?
Duitsland en andere Duitstalige landen zijn nauw met Nederland verbonden.Niet alleen economisch maar ook cultureel en politiek. Veel Nederlanders reizen naar en door Duitstalige landen. Nederland is een van de meest geliefde bestemmingen van Duitsers Studenten met een technische, natuurwetenschappelijke, culturele  of economische opleiding zullen waarschijnlijk op de een of andere manier met Duitstalige bedrijven, organisaties en collega’s te maken krijgen. Zo werken veel Nederlandse artsen in Duitsland, waar je, mits je de Duitse taal in voldoende mate beheerst, bijv. een versnelde opleiding tot een ook in Nederland erkende specialist kunt volgen. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft dringend jonge mensen nodig heeft die goed Duits  kunnen spreken. Een goede beheersing van het Duits zal de carrière- en studiemogelijkheden zeker vergroten.