VWO

De school biedt zowel een (tweetalige) atheneum- als een gymnasium – opleiding. Een keuze voor het gymnasium is in elk geval tot en met klas 3 automatisch een keuze voor de tweetalige opleidingsvariant. Op het gymnasium wordt in klas 1 begonnen met Latijn; in klas 2 komt Grieks daarbij. In 6-vwo doet de leerling eindexamen.

Het vwo-diploma geeft recht op toelating tot universiteit en hogeschool. Leerlingen die ook in het vak Latijn en/of Grieks examen hebben gedaan, ontvangen een gymnasiumdiploma. Leerlingen die tweetalig onderwijs hebben genoten, doen in klas 3 examen voor hun Cambridge B2 First certificaat. Leerlingen sluiten hun tweetalige opleiding in 6-vwo af met een International Baccalaureate examen Language A: Language & Literature.