TTO havo

     

onderbouw

De leerlingen worden vanaf de eerste schooldag “ondergedompeld” in de Engelse taal. We starten het schooljaar, na de algemene introductieweek met een HAT-camp. Door dit kamp maken de leerlingen op speelse wijze kennis met de Engelse taal, de Engelstalige vakken, hun docenten en elkaar.  In de periode tot de herfstvakantie zullen de docenten geen cijfers geven, zodat de leerlingen de tijd krijgen om op een veilige en ontspannen manier te wennen aan de Engelse taal.

Ongeveer 50% van de lessen worden in het Engels gegeven. Er wordt gezorgd voor een zo evenwichtig mogelijke spreiding over de verschillende soorten vakken zodat leerlingen kennis maken met de verschillende taalsoorten en -stijlen.

Per leerjaar zijn er extra activiteiten gericht op internationalisering en wereldburgerschap. De highlights hiervan zijn onze reis in de tweede klas naar Bawdsey Manor, een mooie locatie aan de kust in Suffolk. In het derde leerjaar is er een uitwisseling met de Johnston Comprehensive School. Onze leerlingen worden dan gekoppeld aan leerlingen van deze Engelse school. We zullen op bezoek gaan bij deze school en de Engelse leerlingen komen ook bij ons langs.

Na het tweede leerjaar stroomt de leerling door naar de derde klas havo tweetalig of, indien de cijfers dat toelaten, naar de derde klas vwo tweetalig. Aan het einde van het derde leerjaar wordt het niveau van het Engels getoetst en krijgt de leerling een Cambridge B2 First of B1 Preliminary certificaat. Ook ontvangen de leerlingen van het Nuffic het tto Junior Certificaat

bovenbouw

In de bovenbouw krijgen tto leerlingen extra uren Engels en bereiden ze zich voor op het Cambridge IGCSE English – First Language. Daarnaast volgen de leerlingen het vak Cambridge IGCSE Global Perspectives. De focus van dit vak ligt op vaardigheden welke gekoppeld worden aan onderwerpen die gericht zijn op internationalisering/ globalisering. Tenslotte zullen de leerlingen ook het vak Art & Culture in het Engels volgen. Ook krijgen de leerlingen aan het einde van leerjaar zes een tto Senior certificaat van het Nuffic.