Aanmelden

Wat leuk dat jij interesse hebt voor het CLZ. Hieronder lees je hoe het werkt, wat belangrijke data zijn en waar je rekening mee moet houden. Gelukkig doen je ouders en je leerkracht van groep 8 het meeste werk. Wanneer dat allemaal is gebeurd ben je een echte CLZ-er.

<strong>Thuis voelen</strong>
Al voor de zomervakantie kom je een middag naar school om kennis te maken met je nieuwe school, met je klas en met je mentor. Na de zomervakantie is er een introductieweek. In die week leer je de school en je klas beter kennen. Je krijgt uitleg over hoe alles werkt, er is een rondleiding door de school, er is sport en spel en je krijgt natuurlijk ook je eerste echte lessen.

Zo zorgen we ervoor dat je je snel thuis voelt op de nieuwe school.

Stap 1

Ouder(s)/verzorger(s) bespreken met de leerkracht voor welke onderwijssoort en type brugklas hun kind wordt aangemeld. Zij geven daarbij een school van eerste keuze aan én een school van tweede keuze.

N.B.: Deze keuzes betekenen geen garantie dat het kind op één van deze scholen geplaatst wordt. Sommige scholen voor voortgezet onderwijs kunnen een beperkt aantal leerlingen toelaten.

 

De keuzes worden door de leerkracht in het formulier aanmelding voortgezet onderwijs regio Zuidoost Utrecht (het zogenaamde overstap adviesformulier) vastgelegd. Omdat de basisschool het formulier digitaal verstuurt, moet de basisschool door de ouder(s)/ verzorger(s) gemachtigd worden de aanmelding te verzorgen. Machtigingsformulieren zijn verkrijgbaar op de basisschool. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen de juiste informatie over de aanmeldingsprocedure van de regio vinden op de website van het Samenwerkingsverband regio Zuidoost Utrecht: swv-vo-zou.nl/voor-ouders/aanmelding

Stap 2

De ouder(s)/verzorger(s) moeten het machtigingsformulier tijdig inleveren bij de basisschool. De basisschool meldt de leerling aan middels het digitale aanmeldingsformulier dat voor alle voortgezet onderwijsscholen gelijk is. De periode van aanmelden loopt van 18 februari tot en met 11 maart (12.00 uur) 2021. Een onderwijskundig rapport (het zogenaamde OKR) wordt bij de aanmelding gevoegd. In dit onderwijskundig rapport staat het advies van de basisschool voor het best passende vervolg- niveau voor uw kind, de resultaten uit het leerlingvolgsysteem en/of aanvullende onderwijskundige informatie. Leerlingen met een advies praktijkonderwijs of vmbo-met-leerwegondersteuning (lwoo) kunnen al vanaf 1 oktober 2020 worden aangemeld. De leerkracht van groep 8 is hiervan op de hoogte.

Stap 3

Kort na 11 maart krijgen ouder(s)/verzorger(s) van de school voor voortgezet onderwijs een ontvangstbevestiging van de aanmelding. Als er op een vo-school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is het mogelijk dat er loting plaats moet vinden. Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen hierover van de school nader bericht. Eventuele lotingprocedures van de vo-scholen zijn te vinden op hun websites.

Stap 4

Op 1 april 2021 verstuurt de school van eerste keuze per e-mail het bericht van plaatsing en een definitief inschrijvings- formulier naar de ouder(s)/verzorger(s). Dit inschrijvingsformulier moet direct worden teruggestuurd naar de vo-school waar het kind geplaatst is. Ook de basisschool ontvangt een bericht van plaatsing, via het digitale aanmeldplatform. Als een leerling na aanmelding op een vo-school is toegelaten, kan de aanmelding na de plaatsingsrondes niet meer ingetrokken worden om een toelating op een andere school te regelen.