Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van het Christelijk Lyceum Zeist bestaat uit een achttal leden verdeeld over de ouders, leerlingen, onderwijsondersteunende personeelsleden en onderwijsgevende personeelsleden verbonden aan onze school.
De raad heeft als doel vanuit alle belanghebbenden betrokkenheid te verzorgen in de besluitvorming van het Christelijk Lyceum Zeist. Hierin dient als uitgangspunt de Wet op Medezeggenschap.

Schooljaar 2021/2022 kenmerkt zich in het onderwijs door de periode van verandering als gevolg van tijd die gekenmerkt wordt door maatregelen omtrent het coronavirus. De leeractiviteiten en de onderwijsprogramma’s kennen als gevolg hiervan aanpassingen. Komend schooljaar worden extra middelen ingezet in het kader van het nationaal plan onderwijs (NPO), om leerlingen zo goed als mogelijk te ondersteunen nu het onderwijs weer wat meer regulier is en tevens eventuele achterstanden bij leerlingen in te lopen. Daarnaast proberen we de leerwinst uit de afgelopen tijd zo goed mogelijk te behouden.
Ook worden veel stappen gezet in de voorbereiding en start van (ver)nieuwbouw van het CLZ. Evaluatie van de nieuwe structuur van de schoolleiding staat op het programma.
Daarnaast wordt er gesproken over proces voor het komen tot een nieuwe verdeling van de lessen over de schooljaren, de lessentabel.

Leden

Medewerkers

hr. H. van Breugel, hr. E. Lijklema, mw. P. Visser, hr. V. Kraaijeveld
Ouders
mw. E. Beerepoot, mw. Zonnevylle
Leerlingen
Rosanna Bosman (5V), Emilie Ram (5V)

Taakverdeling

Secretaris/vice-voorzitter: hr. E. Lijklema

Voorzitter: hr. V. Kraaijeveld

Planning MR-vergaderingen

MR-vergaderingen vinden in de regel plaats van 19:00-21.30 uur en zijn openbaar.
Voor het bijwonen van een MR-vergadering graag minimaal één dag vooraf aanmelden bij de secretaris via mr@clz.nl
1e vergadering: 13/09/2021
2e vergadering: 04/10/2021
3e vergadering: 09/11/2021
4e vergadering: 06/12/2021
5e vergadering: 17/01/2022
6e vergadering: 21/02/2022
7e vergadering: 28/03/2022
8e vergadering: 09/05/2022
9e vergadering: 07/06/2022
10e vergadering: 27/06/2022

Klankbordgroepen

Als school vinden we het belangrijk om op regelmatige basis met ouders te praten over het onderwijs. Om ouders nog meer in de gelegenheid te stellen mee te praten over het beleid en de ontwikkelingen van de school is er een klankbordgroep van ouders. Een klankbordgroep is een informele overlegvorm en heeft geen bevoegdheid om beslissingen te nemen maar het advies en de mening van ouders helpen de schoolleiding om de juiste beslissingen te nemen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad