Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van het Christelijk Lyceum Zeist bestaat uit een achttal leden verdeeld over vier geledingen verbonden aan onze school. De raad heeft als doel vanuit alle belanghebbenden betrokkenheid te verzorgen in de besluitvorming van de school. Tijdens het schooljaar 2020-2021 zijn er inmiddels drie vergaderingen geweest, waarbij de raad met de rector sprak over onderwijs, organisatie en lopende zaken in de school.
Schooljaar 2020/2021 kenmerkt zich in het onderwijs door de periode van verandering als gevolg van maatregelen omtrent het coronavirus. Vele leeractiviteiten worden
aangepast en de onderwijsprogramma’s kennen als gevolg hiervan aanpassingen. In dit jaar worden daarnaast veel stappen gezet in de voorbereiding van (ver)nieuwbouw van het CLZ, evaluatie van de nieuwe structuur van de schoolleiding en wordt er gesproken over de opzet voor het nieuwe schoolplan.

Leden

Medewerkers

mw. N. de Goede, mw. P. Visser, hr. H. de Haan, dhr. V. Kraaijeveld
Ouders
mw. E. Beerepoot, hr. E. van Essen
Leerlingen
Rosanna Bosman (4V), Emilie Ram (4V)

Taakverdeling

Secretaris/vice-voorzitter: mw. N. de Goede

Voorzitter: hr. V. Kraaijeveld

Planning MR-vergaderingen

Onderstaande data zijn onder voorbehoud.

De definitieve data worden in de loop van het schooljaar op deze pagina meegenomen, evenals de verslagen van vergaderingen.
MR-vergaderingen vinden in de regel plaats van 19:00-21.30 uur en zijn openbaar.
Voor het bijwonen van een MR-vergadering i.v.b. corona maatregelen graag minimaal één dag vooraf aanmelden.
21/09/2020
12/10/2020
13/11/2020
18/01/2021
08/03/2021
12/04/2021
10/05/2021
07/06/2021
05/07/2021

Klankbordgroepen

Als school vinden we het belangrijk om op regelmatige basis met ouders te praten over het onderwijs. Om ouders nog meer in de gelegenheid te stellen mee te praten over het beleid en de ontwikkelingen van de school is er een klankbordgroep van ouders. Een klankbordgroep is een informele overlegvorm en heeft geen bevoegdheid om beslissingen te nemen maar het advies en de mening van ouders helpen de schoolleiding om de juiste beslissingen te nemen.