Ouderraad

De Ouderraad van het Christelijk Lyceum Zeist vormt de vertegenwoordiging van alle ouders of verzorgers die kinderen hebben op deze school.

Voorzitter: Marjo Zonnevylle

Secretaris: Hans Veldman

Oudergeleding in de MR: Erwin van Essen, Ester Beerepoot

Overige leden: Abdel Hachhouchi, Ragna Hollander, Angelique Karelse, Taco de Lange, Mark Noorman, Ineke Peeks

Bereikbaar voor ouders via e-mail: ouderraad@clz.nl

Doelstelling van de ouderraad

De ouderraad stelt zich ten doel de schoolleiding in een open dialoog advies te geven over onderwerpen die ouders en kinderen aangaan. In schooljaar 2018-2019 heeft de Ouderraad de volgende thema’s benoemd:

  • Communicatie tussen school en ouders. Wat is goed en wat kan beter? Contactpersonen OR: Hans Veldman, Nathalie Reynders en Marjo Zonnevylle.
  • Kwaliteit van het onderwijs. Beleid en uitvoering van het onderwijs. Contactpersonen OR: Hans Veldman en Abdel Hachhouchi.
  • LPL onderwijs: Les geven en les krijgen met hulp van de laptop. Contactpersoon OR: Abdel Hachhouchi.
  • Zorg op het CLZ. Beleidsmatig en inhoudelijk bijdrage leveren aan uitvoering van het Zorgplan. Contactpersonen OR: Angelique Karelse, Nathalie Reynders en Ineke Peeks.

Normen en waarden op school. Hoe gaan we met elkaar om als docenten en leerlingen en als leerlingen onderling. Contactpersonen OR: Ineke Peeks.

————————————————————————–

Overleg met de schoolleiding

De communicatie met de schoolleiding vindt plaats in een aantal vergaderingen per jaar.

De Ouderraad bereidt deze vergaderingen voor in een aparte vergadering. Hieruit komen agendapunten, vragen en ontstaan gespreksonderwerpen over nieuwe ontwikkelingen en tendensen. Deze worden een week van tevoren bij de schoolleiding neergelegd, zodat deze punten voorbereid kunnen worden en de vragen zo mogelijk

Communicatie met ouders

De Ouderraad informeert andere ouders via de website, Facebook en Twitter. Eenmaal per jaar organiseert de Ouderraad een thema-avond voor alle ouders. Om voldoende te weten wat ouders bezighoudt bezoeken we zoveel mogelijk de klankbordavonden. Ouders kunnen onderwerpen agenderen en de ouderraad mailen via ouderraad@clz.nl. Het is ook mogelijk om persoonlijk een afspraak te maken over onderwerpen die meerdere ouders aangaan.

Contact met de Ouderraad via:
– email (ouderraad@clz.nl)
– twitter (www.twitter.com/ouderraadclz)
– facebook (www.facebook.com/ouderraadclz)

Vergaderschema schooljaar 2018-2019

Maandag 3 september
Dinsdag 2 oktober (met rector)
Donderdag 1 november
Donderdag 6 december
Woensdag 9 januari (met rector)
Maandag 4 februari
Dinsdag 5 maart
Donderdag 4 april (met rector)
Woensdag 15 mei
Donderdag 20 juni (met rector)

Ouder thema-avond

De Ouderraad organiseert ieder jaar een interactieve thema-avond voor ouders. De afgelopen twee jaar werd deze verzorgd door de Stichting Be Aware en ook dit schooljaar op 13 november is weer een avond over het onderwerp Verslaving gehouden. De avond sluit aan bij de workshops die de leerlingen van de klassen 2 en 3 vanaf 19 november volgen.

Hieronder kunt u de presentatie van de St. Be Aware van 13 november 2018 downloaden:

HANDOUT_Ouderavond_ST_BeAware 2018

Notulen Ouderraad

Notulen ouderraad januari 2019

Notulen ouderraad december 2018

Notulen ouderraad november 2018

Notulen ouderraad oktober 2018

 

AVG: De leden van de Ouderraad hebben toestemming gegeven voor het vermelden van hun namen op deze website en in de notulen van de vergaderingen.