De Reflector

De Reflector is de schoolkrant van het CLZ, gemaakt door een vast groepje leerlingen. De redactie van de schoolkrant schrijft over allerlei onderwerpen: bijvoorbeeld over bijzondere medeleerlingen, projecten, het schoolgebouw of andere leuke wetenswaardigheden. Ook is er ruimte voor zelfgeschreven verhalen. Soms is er een wedstrijd, een quiz of iets anders waar de lezende CLZ-leerlingen actief aan mee kunnen doen. De Reflector verschijnt een paar keer per schooljaar. Gemaakt door leerlingen, voor leerlingen. (Al lezen de docenten ook heel graag mee.)

Voor wie: voor leerlingen die enthousiast zijn over het bovenstaande.