Aanmeldingsprocedure klas 2 en hoger + formulieren

 

Aanmeldingsprocedure klas 2 en hoger

Ouders kunnen hiervoor een aanmeldingsformulier downloaden (zie hieronder) en dit volledig ingevuld en ondertekend naar ons opsturen. Ook is het nodig om het laatste rapportoverzicht mee te sturen. In een brief kunnen ouders aangeven wat de reden is dat je van school wilt of moet veranderen. Aan het eind van het schooljaar is pas duidelijk of er plaats is in de gevraagde opleiding. Mocht er geen plaats zijn, dan wordt dat begin juli bekendgemaakt. Mocht er beperkt plaats zijn, dan zal er loting plaatsvinden in die groep waar niet meer voldoende beschikbare plaatsen zijn. Vanzelfsprekend moet er worden voldaan aan de criteria voor toelating tot het gevraagde niveau. De loting vindt plaats op school door een toelatingscommissie. Toewijzing van plaatsen geschiedt in volgorde van groep.

De school behoudt zich het recht voor hier in bijzondere gevallen (ter beoordeling door de school) van af te wijken.

Groep 1.    verhuizing van buiten de gemeente Zeist naar de Gemeente Zeist

Groep 2.    leerlingen die het lopende of komende schooljaar een broer of zus op CLZ hebben

Groep 3.    leerlingen uit de Gemeente Zeist

Groep 4.    leerlingen van omliggende gemeenten waar géén school voor voortgezet onderwijs is

Groep 5.    overige leerlingen
We maken u er attent op, dat aanmelding geen garantie voor plaatsing is. Het is mogelijk dat voor een afdeling of leerjaar een leerlingenstop moet worden ingesteld.

Aanmeldingsformulieren:

1e klas (leerling zit niet op basisschool in Zeist e.o.) aanvragen info@clz.nl

2e klas 2020-2021

3 Vmbo-t 2020-2021 + 3,4 VMBO profielkeuze formulier

4 Vmbo-t 2020-2021 + 3,4 VMBO profielkeuze formulier

3 Havo, 3 Vwo 2020-2021

4 en 5 Havo 2020-2021 en Profielkeuzeformulier HAVO

3 VWO 2020-2021

4, 5 en 6 Vwo 2020-2021

4, 5 en 6 Vwo TTO 2020-2021 zonder profielkeuzeformulier

VWO Profielkeuzeformulier vwo-20-21

Conrectoren

Vmbo: mw. B. Toebosch   (b.toebosch@clz.nl)
Havo: hr. C. van Leeuwen (c.vanleeuwen@clz.nl)|
Vwo: hr. H.J. Veenstra (h.veenstra@clz.nl)