Diploma's en certificaten

havo tweetalig vwo tweetalig
onderbouw: Cambridge B2 First of B1 Preliminary certificaat onderbouw: Cambridge B2 First certificaat
onderbouw: Nuffic tto junior certificaat onderbouw: Nuffic - tto junior certificaat
bovenbouw: Cambridge IGCSE English - First Language bovenbouw: International Baccalaureate Organisation, Language A: Language and Literature
bovenbouw: Cambridge IGCSE Global Perspectives bovenbouw: Nuffic tto senior certificaat
bovenbouw: Nuffic tto senior certificaat