Stichting Steun

Stichting steun christelijk onderwijs te Zeist

Stichting Steun Christelijk Onderwijs is gevestigd aan de Cronjélaan 82, 3701 VP in Zeist en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41180161 en heeft de  ANBI-status, fiscaalnummer 8041.84.173.

Doelstelling

Het verlenen van steun in de meest uitgebreide zin ten behoeve van het Christelijk Onderwijs, in het bijzonder ten behoeve van het onderwijs dat wordt gegeven op de lokaties die deel uitmaken van de vestiging Zeist van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Zuidoost-Utrecht