Centraal examen vindt geen doorgang.

Op de site van het Ministerie van Onderwijs vindt u alle informatie.

Examenleerlingen CLZ zijn op woensdag 25 maart jl. per mail geïnformeerd over voortgang schoolexamen. Hun ouders/verzorgers hebben daarvan een kopie gekregen.