Uitreiking FCE, CAE en TTO Junior certificaten 16 of 18 oktober

Zeist, 2 oktober 2018

De ouders / verzorgers van leerlingen in klas 4-vwo / 4-TTO

Betreft: uitreiking FCE, CAE en TTO Junior certificaten 16 of 18 oktober

Geachte heer/mevrouw,

Het is ons een bijzonder genoegen u uit te mogen nodigen voor de feestelijke uitreiking van de FCE-, CAE- en TTO Junior certificaten aan de leerlingen van de vierde klassen van onze tweetalige afdeling.

Deze uitreiking zal plaatsvinden in de aula van het Christelijk Lyceum, waarna er nog een hapje en een drankje klaar staan in ons Grand Café. De officiële bijeenkomst vindt plaats in een aantal sessies in de aula. Hierbij gaan we uit van de voormalige 3-tto klassen:

 

3AT:                dinsdag 16 oktober, 15.30 – 17.00 uur

3AGT:             donderdag 18 oktober, 15.30 – 17.00 uur                      

3GT:                donderdag 18 oktober, 17.00 – 18.30 uur

De meeste leerlingen zullen twee certificaten ontvangen, het First Certificate in English of het Cambridge Certificate of Advanced English en het TTO Junior Certificate van het Nuffic, waarmee zij de eerste drie leerjaren van hun tweetalige opleiding afronden.

Wij hopen u allen op dinsdag 16 oktober of donderdag 18 oktober te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
namens het TTO-team,

 

Mw. K. Van Gurp,
Coördinator TTO onderbouw

D.J. Platenkamp,
Teamleider onderbouw TTO