Toptalentvriendelijk!

Toptalent vriendelijke school

Het CLZ is m.i.v. 1 augustus jl. een toptalent vriendelijke school. Dat wil zeggen dat het CLZ leerlingen wil ondersteunen bij het combineren van studie en een passie waar ze in uitblinken en die veel tijd kost. Toptalenten zijn leerlingen die een talent voor bijvoorbeeld een sport, dansdiscipline, musical of muziek hebben. Deze leerlingen trainen / oefenen vaak dagelijks voor hun passie waardoor lessen op school soms in het gedrang komen. Sinds dit jaar kunnen leerlingen in aanmerking komen voor ondersteuning bij het combineren van hun studie en hun sportactiviteiten.

Wanneer is een leerling een toptalent?

 • De leerling maakt deel uit van een regionale en/of nationale jeugdselectie (Jong Oranje) of nationale talentengroep en
 • de leerling komt uit in de hoogste klasse van een sport die door het NOC*NSF is erkend.
 • De leerling heeft een A of B status van het NOC*NSF.

Bij dansdisciplines, musical en muziek kijken we naar het niveau en de tijdsinvestering.

Hoe werkt het coördinaat?

Nadat er contact is opgenomen met de Coördinator Toptalent wordt er een afspraak gemaakt om samen met de desbetreffende leerling en ouders te inventariseren wat de eventuele knelpunten zijn.

Per leerling is de situatie verschillend. Elke aanvraag wordt daarom individueel bekeken en beoordeeld.

De volgende faciliteiten behoren tot de mogelijkheden om uw kind te ondersteunen:

 • Een Coördinator Toptalent als aanspreekpunt voor alle vragen over de combinatie van school en sport.
 • Extra begeleiding bij de studie.
 • Aanpassen van roosters indien mogelijk, uw kind voldoet wel gewoon aan de eisen van het ministerie van OC&W.
 • Advies bij het maken van planningen.
 • Verplaatsen of in aangepaste vorm maken van proefwerken.
 • Eventueel uitstel of vermindering van huiswerk.
 • (Gedeeltelijke) vrijstellingen voor bepaalde vakken.
 • Een aangepast studieprogramma.

Denkt u dat uw kind hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact op met de coördinator mw. A. Hendriks (a.hendriks@clz.nl)