Gedragscode ICT voorzieningen

CLZ ICT gedragscode

 

 

CLZ in beeld (Engelstalige versie)

[Lees meer…]

Laptops op het CLZ

[Lees meer…]

iHelp 2018

[Lees meer…]

Een bijzondere flipperkast bij het vak Natuur en Techniek (NaTec)

[Lees meer…]

VO-raad filmt op CLZ over laptoponderwijs

 

[Lees meer…]

Laptop per leerling (LPL): veel gestelde vragen (FAQ)

Waarom gebruikt de school m.i.v. cursus 2018-2019 een MacBook Air 13” en niet een ander device?

 • De MacBook gaat lang mee.
 • De MacBook is gemaakt van duurzaam materiaal.
 • Apple biedt een ‘gesloten’ systeem van hardware en software zodat het apparaat nauwelijks toegankelijk is voor ‘virussen’.
 • De restwaarde van een MacBook is bij normaal gebruik vrij hoog.
 • De MacBook is geluidsarm.
 • Een geladen accu gaat bij normaal gebruik een lesdag mee.
 • In combinatie met het Wifi van de school zijn de MacBooks beheers-arm.
 • Het besturingssysteem van de MacBook (OSX) is betrouwbaar en stabiel.

Biedt CLZ servicedekking en ondersteuning voor de MacBooks? 

Ja. CLZ biedt een uitgebreide Service- en Supportdekking op de MacBooks aan voor een periode van 48 maanden. De specificaties en voorwaarden van de Service- en Supportdekking staan op http://www.clz.nl/macbookservicedekking/

Wat wordt gedekt door CLZ Service- en Supportdekking?

Een spontaan (niet verwijtbaar, niet oorzakelijk) defect, gebrek of storing van de MacBook die de technische functionaliteit van de MacBook beperkt, wordt door CLZ gedekt. Zie http://www.clz.nl/macbookservicedekking/

Welke schade wordt niet gedekt door de Service en Supportdekking van CLZ?

Incidentele en/of verwijtbare schade, zoals vochtschade (limonade, regenwater, etc.), valschade en fysieke en cosmetische schade (een gebroken scherm) valt buiten de servicedekking. Zie voor de bepalingen: http://www.clz.nl/macbookservicedekking/

Bij dit soort schades zal een door CLZ geselecteerd bedrijf een prijsopgaaf voor reparatie en een schaderapportage voor een eventuele verzekeringsclaim opmaken.

Welke kosten zijn voor de ouders/verzorgers en welke voor rekening van de school?

De aanschaf van de MacBook komt voor rekening van de ouders / verzorgers. De kosten van de service- en supportdekking, de CLZ-sleeve, de beveiliging (Caspar Suite), de aanschaf en beheer van de leenMacBooks (swap-pool) en alle software noodzakelijk voor het onderwijs worden door de school betaald.

Kan de MacBook ook in termijnen worden betaald?

Ja. Op de CLZ-bestelpagina van de leverancier hebben de ouders de mogelijkheid aan te geven in termijnen te willen betalen. Het betreft standaard 48 maandelijkse termijnen (4 jaar). Deze bestelpagina is na 15 juni a.s. voor alle nieuwe leerlingen toegankelijk.

Vindt bij termijnbetaling consultatie plaats bij het Bureau Krediet Registratie?

Neen. Bij termijnbetaling van de MacBook vindt geen consultatie plaats bij het BKR. De school staat garant voor de betaling van de termijnbetalingen.

Waar vindt bij schade de reparatie/service plaats van de MacBook?

De school heeft een eigen ICT-servicedesk, de iRepair, die zich op de begane grond van het hoofdgebouw van CLZ bevindt. De reparaties en serviceondersteuning worden bij iRepair uitgevoerd.

Kunnen de leerlingen bij reparatie beschikken over een leenexemplaar?

Bij een langdurige reparatie (langer dan een dag) kan de leerling in het belang van de continuïteit van het onderwijs een beroep doen op een leenMacBook uit de zogenaamde ‘swap-pool’ waarover de school beschikt onder de gestelde voorwaarden van de CLZ MacBook Service- en Supportdekking.

Wordt een MacBook elke les gebruikt?

Dit is afhankelijk van het vak. Sommige vakken hebben een volledig digitale methode. Bij deze les zal de MacBook dus altijd nodig zijn. Niet voor alle vakken zijn er echter geschikte digitale methodes beschikbaar. Bij andere vakken wordt de MacBook ingezet als middel om onderzoek te doen, opdrachten te maken, samen te werken, etc.

Worden de schooltassen niet te zwaar met schoolboeken en een MacBook?

Bij de meeste vakken staan de schoolboeken ook in PDF op de Macbook. Leerlingen kunnen er dan voor kiezen om hun schoolboek thuis te laten (en daar te gebruiken voor huiswerk; dan gebruiken ze tijdens de les hun PDF) of op school in hun kluisje te laten (en te gebruiken tijdens de les op school; dan maken ze thuis huiswerk met hun PDF).

De MacBook vervangt een heleboel werk- en tekstboeken, maar weegt ongeveer even veel als één flink tekstboek. De schooltas is dus eerder lichter dan zwaarder met de MacBook erbij.

Mag ik ook mijn eigen device meenemen naar school?

Nee. De leerlingen in de eerste klas gebruiken hetzelfde device. Dat maakt het mogelijk het beheer, het ‘image’ en de reparaties op een efficiënte manier te organiseren. Leerlingen met een afwijkend device kunnen geen gebruik maken van de noodzakelijke ict-faciliteiten, die nodig zijn voor het onderwijs.

 Als ouders een MacBook niet kunnen betalen, wat dan?

In principe mogen de schoolkosten geen belemmering vormen een leerling aan te melden op het CLZ. Daar komt bij: de kosten van de MacBook, – evenals de andere schoolkosten – kunnen ook betaald worden uit de ‘tegemoetkoming schoolkosten’ in het kader van het zogenaamde kindgebonden budget voor thuiswonende kinderen van 12 tot en met 17 jaar. Ouders/verzorgers kunnen bovendien een beroep doen op Stichting Leerkansen Zeist of op de Stichting Leergeld Soest/Baarn. 

 

 

iHelps CLZ in beeld

[Lees meer…]

iHelp Instructiefilm MacBook Air en CLZ Schoolplein

[Lees meer…]

CLZ MacRegels. Richtlijnen voor het gebruik

Ga altijd zorgvuldig om met je MacBook. Het is een kostbaar apparaat! Dus:

 • Lopen met een open laptop moet je echt niet doen. Dit kan leiden tot grote schade! Bij les- of lokaalwisselingen: laptop in de hoes en de hoes in je tas: dus niet onder je arm meenemen.
 • Laat je MacBook nooit ergens onbeheerd achter. Je hebt een kluisje met daarin een speciale opbergruimte voor je MacBook.
 • Leen je MacBook niet uit. Werk daarom ook nooit op de MacBook van een ander.
 • Hou het droog: geen drankjes of eten in de buurt van je laptop. Zorg bij regen dat je MacBook droog blijft in je schooltas. Gebruik een waterdichte hoes en/of een plastic tas.Vochtschade is niet gedekt door de CLZ MacBook Service- en Supportdekking.
 • Zorg dat je het display voorzichtig open en dicht doet en dat er niks tussen ligt als je de Macbook dicht doet. Cosmetische/fysieke schade zoals een gebroken scherm is niet gedekt door de CLZ MacBook Service- en Supportdekking.

Vervoer

 • Bij vervoer doe je je MacBook in de hoes (sleeve) die is bijgeleverd. Oplader niet in de hoes doen: dat veroorzaakt beschadigingen. Buiten het schoolgebouw vervoer je je MacBook altijd in je (rug)tas.
 • MacBook nooit alleen in de hoes onder de snelbinders van je bagagedrager. Altijd in een tas.

Gebruik van de MacBook

 • In de les gebruik je je MacBook alleen voor schoolwerk.
 • Het bezoeken van pornografische, racistische of gewelddadige sites is streng verboden. Via het netwerk wordt van elke leerling in de school het surfgedrag vastgelegd en opgeslagen. In ‘verdachte’ gevallen kan inzage gegeven worden in het surfgedrag.
 • Het installeren van illegale software op je laptop is verboden.

Opladen en gebruik van de lader van de Macbook

 • Als je op school komt, is je MacBook altijd volledig opgeladen. Kortom: thuis opladen!
 • Wees zuinig met je lader. Door de oplaadkabel steeds te bewegen en onder een kink op de winden, kan die in de loop der tijd kapot gaan. Om de levensduur van de MacBookoplader te verlengen kun je het volgende uitvoeren: De oplossing voor kapotte oplaadkabels is eigenlijk heel erg simpel: zorg ervoor dat de kabel niet in scherpe hoek komt te liggen. Dit kan heel eenvoudig met een veertje uit een balpen! Haal het veertje uit je pen en draai hem om jouw oplaadkabel heen. De kabel blijft dan altijd in de juiste hoek en zal dus niet meer afbreken. Weg dus met de kinken in de kabel! Je dient dan de pennenveer om de laadkabel de draaien waar de laadkabel uit de oplader komt.
 • Is de oplader kapot of ben je deze kwijt of vergeten. Bij iRepair kun je helaas geen opladers lenen. Je dient zelf een nieuwe lader te kopen.

Problemen met de MacBook

 • Bij vragen hoe iets op de MacBook met programma’s werkt, kun je terecht bij iHelp. iHelp is een groep van leerlingen die andere leerlingen helpt bij het gebruik van de MacBook. Zij weten veel software- en instellingsproblemen op te lossen.
 • Bij technische problemen met de MacBook en/of schade aan de MacBook ga je naar CLZ iRepair. iRepair zorgt binnen CLZ voor de Service- en Supportdekking. Bij iRepair zal het probleem/de schade onderzocht worden en indien mogelijk direct hersteld worden. Wanneer dat niet direct mogelijk is en je de MacBook voor service bij iRepair moet achterlaten, kun je tijdelijk beschikking krijgen over een leenMacBook.
 • De MacBook heeft 4 jaar Service- en Supportdekking van CLZ, voor meer informatie zie: http://www.clz.nl/macbookservicedekking/
 • Mocht de schade helaas niet gedekt zijn door de Service- en Supportdekking heeft CLZ de intentie de MacBook zo snel en zo goedkoop mogelijk te (laten) repareren.

 

Laptoponderwijs op het CLZ: Een impressie gemaakt door de iHelps.

[Lees meer…]

Visie op onderwijs en het gebruik van ict

Visie op leren
Wij nemen bij ons onderwijs aan dat leren een samenhangend proces is waarin leerlingen actief nieuwe kennis koppelen aan bestaande kennis.
Leren samenwerken en samenwerkend leren vormen een belangrijk onderdeel van ons schoolleven. Kennis, creativiteit en samenwerking vormen de bouwstenen van onze visie op onderwijs en leren.
Docenten streven ernaar om leeractiviteiten aan te bieden die tegemoetkomen aan diverse intelligenties en leerstijlen. Binnen de gestelde kaders kan de leerling regelmatig eigen keuzes maken ten aanzien van de manier waarop en het tempo waarin de lesstof verwerkt wordt. Wij streven ernaar dat de leerling zich eigenaar van het leerproces voelt. De docent is als inspirator en regisseur de spil van het leerproces, en stelt als centrale vraag bij het voorbereiden van een leeractiviteit: wat gaan de leerlingen doen en wat leren ze ervan?

Visie op leren en het gebruik van ict
Mensen zullen in toenemende mate in een technologische en door media gedreven omgeving leven,waarin een overvloed aan informatie beschikbaar is en waarin snelle veranderingen in de beschikbare technologische hulpmiddelen plaatsvinden. Het vermogen om door het ingewikkelde informatielandschap te navigeren, zowel in een persoonlijk als in een professioneel verband, vraagt van mensen een scala aan elementaire ict-, en media-vaardigheden.

Op onze school wordt ICT vooral ingezet ter verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van de lessen. Nieuwe didactische werkvormen doen hun intrede waarbij gebruik wordt gemaakt van internet, elektronische leeromgevingen en digitaal leermateriaal. Leerlingen krijgen een actievere en participerende rol toebedeeld in het leerproces, werken steeds vaker samen aan opdrachten en gebruiken daarbij digitale hulpmiddelen voor het zoeken, delen en bewerken van informatie. Daarmee sluit het onderwijs aan op veranderende maatschappelijke en economische context en proberen we vorm te geven aan de missie van de school, kort gezegd: aan het geven van uitdagend, aantrekkelijk en effectief onderwijs.

Leerlingen hebben verschillende leerstijlen, en verschillen qua tempo en leerstrategie. M.b.v. ICT kunnen leerlingen, binnen de door de docent aangegeven kaders, hun eigen leertrajecten uitstippelen.
Voor leerlingen met bepaalde leerproblemen (dyslexie, dyscalculie) biedt ICT een groot scala aan remediërende programma’s, waardoor het voor docenten mogelijk wordt om maatwerk te bieden.

Er blijft in ons onderwijs nadrukkelijk aandacht voor de C van Communicatie: bij gebruik van ICT is het noodzakelijk om expliciet aandacht te geven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe verzorgen we Leefstijllessen in het mentoruur, maar ook van vakdocenten zal gevraagd worden om te bewaken dat leerlingen op een constructieve manier met elkaar samenwerken.

De rol van de docent
De docent vervult als professional een sleutelrol bij het realiseren van het rendement van het onderwijs. Binnen het gehele pakket aan leermiddelen, dat de docent ten dienste staat speelt digitalisering een steeds belangrijkere rol. Een docent die in staat is ICT op een juiste manier in te zetten bij het lesgeven, kan er voor zorgen dat de kwaliteit en opbrengsten van het onderwijs verbeteren. Met de integratie van computers en laptops in het onderwijs wordt de docent uitgedaagd de wijze van instructie aan te passen aan deze verandering. Per vakgebied bepaalt de docent in welke mate digitalisering en het gebruik van ICT bijdragen aan het rendement van het onderwijs.
Daarbij wordt door elke professionele docent rekening gehouden met een belangrijk ervaringsgegeven: afwisseling is de belangrijkste randvoorwaarde voor interessante lessen, want monotone lessen die in hoge mate voorspelbaar zijn, leiden gegarandeerd tot aandachtsverlies. De inzet van technologie kan bijdragen aan deze afwisseling. De school daagt de docenten uit zich te blijven ontwikkelen en goed te blijven kijken naar de leerlingen van vandaag met het oog op de ontwikkelingen van morgen.

De rol van leidinggevenden en onderwijsondersteuners
De leidinggevenden en onderwijsondersteuners dienen op het gebied van ICT-toepassingen de randvoorwaarden te creëren en te onderhouden die het de docenten leraren mogelijk maken de talenten van elke leerling maximaal te laten renderen. De ambitie is het verzorgen van onderwijs dat aansluit bij de leer- en ontwikkelingsbehoeften van de individuele leerling, met grote aandacht voor het ontwikkelen van de eigen talenten.

Financiën

Betalingen CLZ: CVOG/inz. CLZ, rekeningnummer NL75INGB066.14.777.54 o.v.v. leerling- of debiteurnummer
 • Kostenoverzicht per leerjaar cursus 2016-2017: klik hier
 • kostenoverzicht per leerjaar cursus 2017-2018: klik hier
 • Kostenoverzicht per leerjaar cursus 2018-2019: klik hier

Regelingen MacBook