Speaking skills!

Voor het vak Engels hebben de leerlingen een “speaking skills” project gehad, waarin leerlingen in duo’s een boek moesten lezen en vervolgens aan de klas vertellen hoe ze dat verhaal zouden verfilmen. Sommige leerlingen hebben zelfs een trailer gemaakt voor het boek dat ze gelezen hebben.