Scholen weer open

Op 2 juni 2020 mogen de scholen weer open voor het geven van lessen en begeleiding. Zo ook de scholen van de CVO Groep.De scholen hebben de afgelopen weken hard gewerkt om het gebouw gereed te maken voor deze opening.

Er zijn looproutes aangebracht, disinfectiemiddelen aangeschaft en er is hard gewerkt aan een rooster
voor de leerlingen en docenten. Door de 1,5 meter maatregelen voor wat betreft afstand houden, is
het niet mogelijk dat de leerlingen allemaal gelijktijdig naar school komen. Het is passen en meten
geweest, maar al onze scholen hebben een programma op school in elkaar gezet voor de leerlingen.
Afhankelijk van de opleiding en het leerjaar komen de leerlingen vaker of minder vaak op school om
de lessen te volgen.

Per school is dat programma anders. Op de website van de school zelf staat daar meer informatie
over. Onderaan dit bericht staan de links naar de scholen van de CVO Groep.

Op alle scholen geldt dat het online onderwijs zoals dit de laatste weken vorm is gegeven ook de
komende periode door gaat, zodat alle leerlingen onderwijs kunnen volgen, thuis en op school. Daarbij
wordt ook geëxperimenteerd met het streamen van de lessen (de lessen worden opgenomen, een
deel volgt de les op school, de rest thuis). Daar nog niet duidelijk is of de scholen na de zomervakantie
weer ‘ouderwets’ open kunnen gaan, zijn de scholen bezig om het online onderwijs vorm te geven op
zo’n wijze dat dit langere tijd gegeven kan worden en de kwaliteit van het onderwijs van voldoende
niveau blijft. De weken tot de zomervakantie kunnen daar goed voor gebruikt worden.

De afronding van het schooljaar is dit jaar ook anders dan andere jaren. Er zijn nauwelijks toetsen
afgenomen waardoor er minder cijfers zijn. Meer dan ooit is de bevordering nu een zaak van de
mogelijkheden van de leerling, kan de leerling het volgende schooljaar met goed gevolg doorlopen?
Daarover gaan de docenten met elkaar in gesprek en nemen een besluit. Voorafgaand zullen de
mentoren ook met de leerlingen (en hun ouders) spreken. Hoe hebben de leerlingen de afgelopen
weken het onderwijs op afstand kunnen volgen en wat denken de leerlingen zelf aan te kunnen, zijn
vragen die aan de orde kunnen komen.

Voor leerlingen die in de bovenbouw zitten worden de geplande schoolexamentoetsen de komende
weken nog ingepland, zodat zij een deel van het schoolexamen volgens het programma kunnen
afsluiten.

De scholen zijn weer open, de komende weken zijn echter totaal anders dan de scholen gewend zijn
en vraagt opnieuw veel van de docenten en onderwijsondersteunende medewerkers qua
werkzaamheden, creativiteit, vaardigheden en aanpassingsvermogen. Het zijn daardoor ook weer
spannende weken.

Het College van Bestuur wenst alle medewerkers en leerlingen veel succes de komende periode.
Christelijk Lyceum Zeist: www.clz.nl