Periode tot de zomervakantie (15 juli)

3T / 4H / 5V : 

  • online lessen t/m vrijdag 26 juni
  • 29 juni t/m 10 juli – 2 toetsweken

1 / 2 / 3H / 3V 

  • online lessen in ABC-groepen t/m 3 juli  (thuis en op school)

4V

  • online lessen en CKV, A&C  en LO op school t/m vrijdag 3 juli

Voor alle klassen

  • Na vrijdag 3 juli geen lesactiviteiten meer. Van 3 t/m 15 juli eventueel gesprekken met mentor en teamleider met het oog op de bevorderingen.
  • Boeken inleveren: 13 en 14 juli