Ouderspreekavonden 12 en 13 december a.s.

Zeist,  november 2018

Betreft: inschrijven ouderspreekavond

Geachte heer/mevrouw,

Woensdag 12 december a.s., tussen 17:00-21:00 uur, vinden de oudergesprekken plaats voor leerlingen van de onderbouw (klas 1, 2 en 3) en

Donderdag 13 december a.s., tussen 17:00-21:00 uur, vinden de oudergesprekken plaats voor leerlingen van de bovenbouw (3T, 4T, 4H, 5H, 4V, 5V en 6V)

U kunt maximaal 2 gesprekken per kind aanvragen.

Heeft u meer kinderen op het CLZ, dan stuurt u per kind een aparte e-mail.

Hoe kunt u de aanvraag doen:

–           u klikt op beantwoorden in deze e-mail;

–           u geeft aan welke docent(en) u wilt spreken (maximaal 2);

–           u klikt op verzenden;

Vruchtbare gesprekken óver iemand ontstaan bij uitstek mét diegene; neemt u uw zoon of dochter dus mee. 

 Aanvraag indienen (per mail) uiterlijk

Zondag 2 december  2018

Rooster wordt per mail toegezonden

Vanaf maandag 10 december 2018

Ouderspreekavond onderbouw (klas 1, 2 en 3)

Ouderspreekavond Bovenbouw (3T, 4T, 4H, 5H, 4V, 5V en 6V)

Woensdag 12 december, 17:00 – 21:00 uur

Donderdag 13 december, 17:00 – 21:00 uur