Ouderraad: 2 vactures

Zeist, 30 september 2019

Betreft: Vacatures Ouderraad

Beste ouders,

De Ouderraad is op zoek naar versterking. Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn er twee vacatures; twee ouders zijn gestopt omdat hun kinderen examen hebben gedaan.

Wat is de Ouderraad?

De Ouderraad vormt de vertegenwoordiging van alle ouders of verzorgers. In een open en constructieve sfeer wordt er aan de schoolleiding advies gegeven over onderwerpen die ouders en kinderen aangaan.

Actuele thema’s die besproken worden zijn o.a.

*Kwaliteit van het onderwijs (waaronder laptop per leerling, digitaal lesaanbod etc.)

*Communicatie tussen het CLZ en de ouders

*Zorg en identiteit

De Ouderraad vergadert maandelijks: 9 keer in een schooljaar. In ongeveer de helft van de vergaderingen schuift de rector aan. Daarnaast organiseren we jaarlijks een of meer thema-avonden voor alle ouders.

Uitgebreidere informatie vindt u op de website van het CLZ. De webpagina van de Ouderraad vindt u onder de tab ‘Ouders’.

Belangstelling?

Om een evenwichtige vertegenwoordiging van alle onderwijsrichtingen in de Ouderraad te houden, zijn we met name op zoek naar ouders met kinderen in de onderbouw van VMBO/Havo.

Wilt u actief betrokken zijn bij de school en bent u geïnteresseerd om zitting te nemen in de Ouderraad?

Stuur dan een mail naar Hans Veldman via ouderraad@clz.nl.

Wij nemen dan contact met u op.

Handig voor ons als u in uw mail vast aangeeft in welke klas uw kind(eren) zit(ten) en welke onderwerpen uw interesse hebben.

Hartelijke groet,

De Ouderraad CLZ
ouderraad@clz.nl