Open Dag – Open lesmiddagen

Open Lesmiddagen

woensdag 11 december 2019

Leerlingen kunnen zich voor deze middag aanmelden via de basisschool of individueel op

mailadres openlesmiddag@clz.nl graag voor 18 november i.v.m. de organisatie.

woensdag 15 januari 2020

Gymnasium-middag, een speciale bijeenkomst ter introductie van het gymnasiumonderwijs op het CLZ. Aanmelden kan individueel of via de basisschool op mailadres gymnasiummiddag@clz.nl graag voor 26 november.

Informatieavonden voor ouders

vmbo en (tweetalig) havo: dinsdag 14 januari 2020, 19.00 – 21.00 uur

(Tweetalig) vwo en tweetalig gymnasium: woensdag 15 januari 2020, 19.00 – 21.00 uur

Aanmelding niet nodig.

Open Dag

Zaterdag 18 januari 2020 van 09.00 – 13.00 uur

Procedure aanmelding schooljaar 2020-2021

Zie website onder Algemeen.