Eerste Open Blik groot succes

Woensdag 13 februari jl. startte in theater Figi de eerste bijeenkomst van een reeks lezingen in het kader van de ‘Open Blik’. Dit keer was het woord aan Marjan Minnesma van stichting Urgenda, die landelijke en internationale bekendheid geniet als één van de meest prominente voorvechtsters voor een levensstijl die gericht is op duurzaamheid.

Internationaal kreeg zij bekendheid vanwege het proces dat zij in 2014 tegen de Nederlandse Staat voerde waarin zij een actiever klimaat- en energiebeleid eiste.

Het was indrukwekkend te ervaren hoe een publiek van ruim honderd leerlingen uit 5-vwo gaandeweg meer en meer geïnteresseerd raakte in het boeiende betoog van Minnesma. Na haar bijdrage ontspon zich dan ook een boeiende discussie waarin vele leerlingen interessante vragen stelden over alle mogelijkheden die er zijn het tij te keren.

Dank aan het Team Open Blik (Jasper, Dorien, Marijke en Quinten, 5-vwo), dat mag terugkijken op een bijzonder geslaagde start van deze reeks lezingen.

Op 16 april verwachten we een echte Nobelprijswinnaar: Ben Feringa. Spannend.