Onderzoek Universiteit Utrecht tweetalig havo CLZ (HAT)

Op het Christelijk Lyceum Zeist is sinds schooljaar 2018/2019 een tweetalig programma
opgezet voor havo-atheneum leerlingen. Ondanks dat er al een tweetalig programma voor
atheneum en gymnasium was moest er een nieuw programma opgezet worden. Om te zien
hoe het programma tot nu toe door de leerlingen beoordeeld wordt is er een vragenlijst
afgenomen in beide klassen. Uit de resultaten kwam naar voren dat de attitude van de
leerlingen heel erg positief is richting het programma op de volgende onderdelen:
Lesmateriaal, Lesuitvoering (docent), Communiceren in het Engels (veiligheid), Opdrachten
maken (schrijven) en Vakken. Daarnaast heeft geen een leerling spijt van de keuze voor het
programma en raden de meeste leerlingen het aan om tweetalig onderwijs te volgen aan
groep 8 leerlingen. Het programma moet volgens de leerlingen niet veranderd worden. Er
wordt wel een suggestie gedaan door enkele voor iets beter Engels bij de leraren, misschien
een iets makkelijkere start en de activiteiten zoals het kamp moeten in ieder geval behouden
worden.

Gehele tekst onderzoek