Onderwijsstaking 6 november 2019

Zeist, 5 november 2019

 

Betreft: landelijke onderwijsstaking 6 november 2019

Geachte ouders, beste leerlingen,

Een deel van de medewerkers van het CLZ kiest ervoor om aanstaande woensdag 6 november mee te doen met de landelijke onderwijsstaking. Bij de meeste klassen vallen er enkele uren uit. We zullen dit via het dagrooster aan de leerlingen bekend maken.

Aanleiding tot staking

Werknemers- en werkgeversbonden maken zich grote zorgen over het oplopende lerarentekort. Het tekort is reëel en zelfs ook voelbaar op aantrekkelijke scholen zoals het CLZ. De bonden vragen een noodpakket maatregelen van de overheid voor het aanstaande begrotingsjaar. Daarin zouden middelen moeten zitten ter verlaging van de werkdruk, het verkleinen van de loonkloof tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs, en middelen om het werken in achterstandswijken aantrekkelijker te maken. Het kabinet heeft nu gekozen voor een eenmalige investering terwijl de onderwijssector wijst op het structurele karakter van de problematiek.

We hopen op begrip voor de acties en de daarmee gepaard gaande gevolgen voor het onderwijs op 6 november aanstaande.

Met vriendelijke groet,

Rob Bijeman,
Rector