Onderwijs tijdens de lockdown op het CLZ

Online lessen

Middels brieven houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. De brieven kunt u terug lezen bij SOMtoday. 

Vanaf woensdag 16 december is het CLZ overgeschakeld op het geven van online-lessen behalve de examenklassen deze leerlingen krijgen les op school. Inmiddels is bekend geworden dat de scholen voor het Voortgezet Onderwijs in ieder geval tot 1 maart a.s. dicht blijven. Er wordt een uitzondering gemaakt voor eindexamenleerlingen en voor voor-examenleerlingen, die op school een PTA-toets moeten maken. Ook mogen kwetsbare leerlingen op school de lessen volgen. Graag zetten wij uiteen welke gevolgen het een en ander heeft voor ons onderwijs.

Leerjaar 1 t/m 3, en 4V
Nu de lockdown langer duurt, zal het PTO (Programma Toetsing Onderbouw) leidend zijn. Eventuele aanpassingen zullen gemeld worden aan de leerlingen. Docenten zullen, waar dit kan, online toetsen afnemen en/of een alternatieve wijze van toetsen toepassen. Docenten zullen een toets en de toetsstof een week van te voren in de google-agenda noteren (behalve 4V, die maken gebruik van een spreadsheet).

Resultaten en inzet
Zoals eerder aangegeven kan de inzet en de werkhouding van de leerling tijdens de lockdown van invloed zijn op de bevordering aan het einde van dit schooljaar. We begrijpen dat het online onderwijs lastig kan zijn, maar we hopen dat leerlingen bij kunnen blijven waar het de lesstof betreft. We moeten allen immers ‘roeien met de riemen die we hebben’. Mocht het bijhouden van schoolwerk niet lukken dan is het van groot belang dit bij de mentor aan te geven. Mentor, leerling en vakdocent kunnen dan in overleg kijken naar een oplossing.

Vraag aan ouders
Wij, de mentor, de vakdocent, de coördinator maar ook de onderwijsassistent, proberen uw kind zo goed mogelijk in beeld te houden. Toch kan het zomaar zijn, dat wij dingen missen. We zouden aan u willen vragen, ons te allen tijde op de hoogte te houden van zaken die van belang zijn voor het welzijn en de voortgang van uw kind. Wat ziet u en wat merkt u bij uw zoon of dochter tijdens deze lockdown? Maakt u zich zorgen of wilt u graag iets overleggen of meedelen, aarzelt u dan niet contact op te nemen met de mentor van uw kind!

Lestijden tijdens lockdown

Toetsuur 08.25 - 09.15 uur
1 09.55 - 10.35 uur
2 10.35 - 11.15 uur
3 11.15 - 11.55 uur
Lunchpauze 11.55 - 12.20 uur
4 12.20 - 13.00 uur
5 13.00 - 13.40 uur
Korte pauze 13.40 - 14.00 uur
6 14.00 - 14.40 uur
7 14.40 - 15.20 uur
8 15.20 - 16.00 uur
9 16.00 - 16.40 uur

Mondkapjesplicht

Sinds 1 december 2020 geldt een algemene mondkapjesplicht in openbare, publieke ruimtes. Ook in het voorgezet onderwijs is het dragen van een mondkapje verplicht.Om verspreiding van het coronavirus op school te voorkomen, zijn er richtlijnen opgesteld die duidelijkheid geven wanneer iemand (weer) naar school mag, in de onderstaande tabel zijn ze schematisch weergegeven.

Klachten
Klachten zijn: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping).

Wanneer mag ik (als docent of leerling) naar school?

Klachten (maar nog niet getest) Positief getest op covid-19, zonder klachten Positief getest op covid-19, met klachten Kom uit een oranje of rood gebied
Wanneer mag ik (weer) naar school als het mijzelf betreft? Bij klachten laat ik mij testen. - Als de test negatief is, mag ik weer naar school. - Als de test positief is, blijf ik minimaal 7 dagen na start van de symptomen thuis. Ik mag pas weer naar schoool als ik na deze dagen 24 uur geen klachten meer heb. - Als ik geen klachten krijg, mag ik na 5 dagen in thuisisolatie (gerekend vanaf testafname) weer naar school. - Als ik binnen 5 dagen na testafname wél klachten krijg, dan blijft ik minimaal 7 dagen na start van de symptomen thuis. Ik mag pas naar school als ik na deze dagen 24 uur geen klachten meer heb. Ik blijf minimaal 7 dagen na start van de symptomen thuis. Ik mag pas weer naar school als ik na deze dagen 24 uur geen klachten meer heb. Ik blijf (na thuiskomst) 10 dagen in quarantaine. - Blijf ik in die dagen klachtenvrij dan dan mag ik weer naar school. - Krijg ik in die 10 dagen klachten, dan laat ik mij testen. - ALs de test negatief is, mag ik weer naar school. Als de test positief is, volg ik het advies op uit de vorige kolom.
Wanneer mag ik (weer) naar school als het een huisgenoot/ gezinslid betreft? Als een huisgenoot/ gezinslid klachten heeft, laat hij/zij zich testen. - Als de coronatest van de huisgenoot negatief is en ik zelf geen klachten heb, mag ik weer naar school. - Als de coronatest van de huisgenoot positief is, laat ik mij ook testen en volg ik het advies op uit de van toepassing zijnde kolom Ik blijf tot 10 dagen na het laatste contact met de huisgenoot met covid-19 thuis. Als ik géén 1,5 meter afstand houd, moet ik dus thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde huisgenoot weer uit isolatie mag. Daarna mag ik weer naar school. Ik blijf tot 10 dagen na het laatste contact met de huisgenoot met covid-19 thuis. Als ik géén 1,5 meter afstand houd, moet ik dus thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde huisgenoot weer uit isolatie mag. Daarna mag ik weer naar school. Huisgenoten van reizigers uit oranje of rode gebieden die een quarantaine-advies hebben, mogen werken en naar school mits de 'reiziger' geen (milde) klachten met koorts en/of benauwdheid heeft. - Als de reiziger wel klachten heeft, blijft iedereen thuis en laat zich testen. - Als de test negatief is, mag ik weer naar school. - Als de test positief is, volg ik het advies op uit de vorige kolom
Wanneer mag ik (weer) naar school als het een contact buiten het huishouden betreft? Ik ga gewoon naar school en wacht de testuitslag af van de persoon met wie ik contact heb gehad. - Is de uitslag van het contact negatief, dan ga ik gewoon naar school. - Is de uitslag van het contact positief, dan volg ik de regels in de kolom hiernaast. Als ik in contact ben geweest met iemand met een bewezen covid-19 (dat kan dus ook n.a.v. een melding op de corona-app), ga ik in quarantaine. Tijdens de quarantaineperiode laat ik mij testen, ook als ik (nog) geen klachten heb. Dit kan vanaf de 5e dag nadat ik in contact ben geweest met de besmette persoon. Als ik in contact ben geweest met iemand met een bewezen covid-19 (dat kan dus ook n.a.v. een melding op de corona-app), ga ik in quarantaine. Tijdens de quarantaineperiode laat ik mij testen, ook als ik (nog) geen klachten heb. Dit kan vanaf de 5e dag nadat ik in contact ben geweest met de besmette persoon.