Digitale uitwisseling - Unelma Koulu en Christelijk Lyceum Zeist

Afgelopen maandag en en dinsdag is klas 2HAT1 druk in de weer geweest met een uitwisseling met als thema ‘immigratie’. Middels de classroom tool van Atlas of European Values hebben de leerlingen uit Finland en onze school in gemengde groepen gesproken over de verschillende meningen in Europese laden ten aanzien van immigranten. Daaropvolgend hebben leerlingen hun eigen meningen in de tool verwerkt, vergeleken en besproken. Na kennis op te hebben gedaan van migratie theorieën (etnische competitie/ contact theorie / mate van postmaterialistische waarden) hebben leerlingen een poging gedaan passende verklaringen te vinden voor de verschillen en overeenkomsten. Tot slot hebben leerlingen suggesties opgesteld om te werken aan wat de leerlingen een wenselijke houding ten aanzien van immigranten vinden. I

Debaters CLZ kampioen NK debatteren

De CLZ debaters zijn zaterdag 17 april jl. Nederlands Kampioen geworden!

Na een hele lang en inspannende dag met een aantal pittige stellingen hebben ze uiteindelijk het finaledebat gewonnen van het USG ( Utrechts Stedelijk Gymnasium). Een topprestatie! Helaas voor hen geen groot auditorium en geen groot publiek dit jaar. Een raar jaar waarin ze gelukkig wel op school met elkaar konden oefenen heeft uiteindelijk geresulteerd in dit resultaat!

Een dikke pluim voor Rosalie, Floor, Moot en Ole!