Nieuwe regel gebruik mobiele telefoon in klaslokaal

Zeist, 21 augustus 2017

Betreft: gebruik mobiele telefoon in de klas

Beste ouders,

Een nieuw schooljaar is begonnen. Een jaar waarin wij ons opnieuw van harte inzetten om een klimaat te creëren waarin uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. In het kader daarvan brengen we daarom graag een van de schoolregels nadrukkelijk bij u onder de aandacht.

Mobiele telefoons, i-pods en andere multi-media apparatuur moet in de leslokalen uitgeschakeld en opgeborgen (uit het zicht) zijn. Bij voorkeur wordt deze apparatuur opgeborgen in de kluisjes. Als apparatuur in het leslokaal zichtbaar is, gebruikt wordt of geluid maakt, kan deze in beslag genomen worden (maximaal 24 uur) of kan een andere strafmaatregel genomen worden. (Uit: Schoolgids 2016-2017, p.34)

Het gebruik van smartphones in de les heeft een negatieve invloed op het leren en is in de lessen een terugkerende stoorzender. Omdat er voortdurend berichtjes op binnenkomen, zijn leerlingen snel afgeleid als ze hun telefoon bij zich hebben, ook als zij besluiten de inhoud van een berichtje niet te bekijken.

Steeds meer onderzoek wijst uit dat door intensief gebruik van de smartphone het concentratievermogen en het vermogen te focussen afnemen, twee voor het effectief leren essentiële vaardigheden. (Lees over de effecten op het brein van het altijd online en bereikbaar zijn bijvoorbeeld het boek Ontketen je brein van neuropsychiater Theo Compernolle.)

Daarnaast vergroot het gebruik van mobieltjes in de les de kans op fraude en digitaal pesten (zoals door het foto’s of filmpjes maken van docenten en/of leerlingen in de les). We zien dat lestijd door onnodige conflicten niet effectief wordt benut en dat het leerrendement minder is doordat leerlingen zijn afgeleid.

Laat duidelijk zijn: (nieuwe) technologische middelen bieden ook kansen en die willen we zeker benutten. Daartoe hebben de leerlingen dan ook de beschikking over een laptop. Over het gebruik van smartphones in de les kan geen discussie meer zijn. Dit betekent dus ook dat er geen muziek geluisterd wordt met oortjes in tijdens het zelfstandig werken in de les en dat ook de laatste minuten van een les niet gevuld kunnen worden met het gebruik van mobiele elektronische apparatuur.

Tot slot willen we u als ouders vragen over dit onderwerp met uw kind in gesprek te blijven/gaan om bij hem of haar bewustwording te creëren van de effecten van het gebruik van een smartphone.

We vertrouwen erop met het opnieuw aanzetten van deze maatregel positief bij te dragen aan een prettig en effectief leerklimaat.

Met vriendelijke groet,

R.M.Bijeman
rector