Met een open blik

Met een open blik. Kritisch, betrokken en nieuwsgierig. Zo hopen we dat onze leerlingen, eenmaal op eigen benen, de wereld tegemoet zullen treden. Welke kennis, opgedaan in het klaslokaal, kan aan een dergelijke houding een bijdrage leveren? Op welke manier is die kennis relevant voor de praktijk van alledag? Hoe kleurt die manieren van kijken?

Daarover laten we wetenschappers, kunstenaars, politici en mensen uit het bedrijfsleven aan het woord in een lezingenserie die we de naam Open Blik hebben gegeven. Een serie gericht op alle leerlingen van 5-vwo. Om hen te motiveren en inspireren. Hen ideeën te laten opdoen voor een pws-onderwerp of een vervolgopleiding. Maar misschien wel vooral om hun te laten zien wat je kunt bereiken als je je hart volgt en doet waar je goed in bent.

Voor dit schooljaar hebben we de volgende sprekers bereid gevonden hun verhaal met onze leerlingen te delen: op dinsdag 12 februari komt Marjan Minnesma, directeur van Stichting Urgenda, op 16 april mogen we Nobelprijswinnaar Ben Feringa begroeten en maandag 13 mei verwelkomen we kunsthistoricus en kunsthandelaar Jan Six!

Een viertal leerlingen neemt de verdere organisatie en pr ter hand. Zij zullen ongetwijfeld van zich laten horen om een ieder te zijner tijd van meer informatie voorzien. Wordt vervolgd dus!