Medezeggenschapsraad CLZ 2019-2020

Contact: mr@clz.nl

Voorzitter: hr. E. van Essen
Secretaris: hr. H. de Haan

Leden:

Medewerkers
mw. N. de Goede, hr. V. Kraaijeveld,  mw. P. Visser

Ouders
hr. E. van Essen, mevrouw E. Beerepoot

Leerlingen
Kaylie Gulmans, Pepijn Reijn

VERSLAGEN

MR verslag d.d. 17 februari 2020

MR verslag d.d. 16 december 2019

MR verslag d.d. 18 november 2019

MR verslag d.d. 14 oktober 2019

MR verslag d.d. 10 september 2019

MR CLZ verslag d.d. 11 juni 2019