Medezeggenschapsraad CLZ 2019-2020

Contact: mr@clz.nl

Voorzitter: hr. E. van Essen
Secretaris: hr. H. de Haan

Leden:

Medewerkers
mw. N. de Goede, hr. V. Kraaijeveld,  mw. P. Visser

Ouders
hr. E. van Essen, mevrouw E. Beerepoot

Leerlingen
Kaylie Gulmans, Pepijn Reijn

VERSLAGEN

MR CLZ verslag d.d. 11 juni 2019