Medezeggenschapsraad CLZ

Contact: mr@clz.nl

Voorzitter: mw. W. Obbink (docent) (w.obbink@clz.nl)
Secretaris:de heer M. Eghtesad  (docent) (m.eghtesad@clz.nl

Leden: de heer H. de Haan, mw. P. Visser (medewerkers), de heer E. van Essen (ouder), mevrouw E. Beerepoot (ouder), Floris Kuck en David van Veenendaal (leerlingen)

MR verslag d.d. 16 oktober 2018

MR verslag d.d. 11 september 2018

MR -verslag CLZ d.d. 2 juli 2018

MR CLZ verslag d.d. 18 juni 2018

MR-verslag d.d. 9 april 2018