Maltha insCool: gratis try-out periode van een week

De toetsweken komen eraan of zijn reeds begonnen.

Maltha insCool coacht!

 Gratis try-out periode van een week!

Begint uw zoon of dochter altijd nét te laat met huiswerk of voorbereidingen voor toetsen? Heeft uw zoon of dochter een extra steuntje in de rug nodig? Bij Maltha insCool® kunnen wij met een divers dienstenaanbod hulp bieden!

Bij de huiswerkcoaching van Maltha insCool® worden leerlingen effectief gecoacht in het leren en maken van huiswerk. De studievoortgang van iedere leerling wordt individueel geadministreerd, gecontroleerd, geanalyseerd en gerapporteerd. In het leerlingvolgsysteem kunnen ouders en mentoren de ontwikkeling bekijken en hierover communiceren.

Wij bieden leerlingen een gratis try-out periode van een week, voor 1,5 uur huiswerkcoaching per dag. Op deze manier krijgen de leerlingen die nog twijfelen of steun nodig hebben een kijkje hoe de huiswerkcoaching er in de praktijk aan toegaat.

Alle nieuwe leerlingen van de huiswerkcoaching krijgen vier individuele planlessen om een goede basis te leggen om succesvol en effectief met huiswerk bezig te zijn. Deze planlessen kunnen ook los afgenomen worden om uw kind met een goede planning de toetsweek in te laten gaan.

Mocht er structurele individuele begeleiding nodig zijn kunt u kiezen voor studiecoaching. Hierbij wordt er minstens één uur per week aandacht besteed aan belangrijke studievaardigheden en leren leren, zodat de leerling nog net die extra zelfstandigheid en zekerheid meekrijgt voordat de laatste toetsweek begint.

Soms werkt een leerling heel hard maar gaat het alsnog mis. Dit kan betekenen dat er sprake is van faalangst. Om leerlingen te helpen deze angst te overwinnen bieden wij faalangstreductietraining.

Als uw kind al redelijk zelfstandig werkt maar toch wel een steuntje in de rug nodig heeft bij de laatste toetsvoorbereidingen. Dan kunt u vanaf een half uur per week bij een van onze professionele begeleiders terecht voor mentoraat.

 Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer informatie? Wacht niet te lang! Neem gerust contact met mij op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of bezoek de website https://www.malthastudiecoaching.nl/studiebegeleiding-middelbaar-onderwijs/maltha-inscool-huiswerkbegeleiding/

Met vriendelijke groet,
Ramon Bransen

T: 030 2293579
E: info@malthainscool.nl
W: www.malthastudiecoaching.nl