Laptop per leerling (LPL): veel gestelde vragen (FAQ)

Waarom gebruikt de school m.i.v. cursus 2018-2019 een MacBook Air 13” en niet een ander device?

  • De MacBook gaat lang mee.
  • De MacBook is gemaakt van duurzaam materiaal.
  • Apple biedt een ‘gesloten’ systeem van hardware en software zodat het apparaat nauwelijks toegankelijk is voor ‘virussen’.
  • De restwaarde van een MacBook is bij normaal gebruik vrij hoog.
  • De MacBook is geluidsarm.
  • Een geladen accu gaat bij normaal gebruik een lesdag mee.
  • In combinatie met het Wifi van de school zijn de MacBooks beheers-arm.
  • Het besturingssysteem van de MacBook (OSX) is betrouwbaar en stabiel.

Biedt CLZ servicedekking en ondersteuning voor de MacBooks? 

Ja. CLZ biedt een uitgebreide Service- en Supportdekking op de MacBooks aan voor een periode van 48 maanden. De specificaties en voorwaarden van de Service- en Supportdekking staan op http://www.clz.nl/macbookservicedekking/

Wat wordt gedekt door CLZ Service- en Supportdekking?

Een spontaan (niet verwijtbaar, niet oorzakelijk) defect, gebrek of storing van de MacBook die de technische functionaliteit van de MacBook beperkt, wordt door CLZ gedekt. Zie http://www.clz.nl/macbookservicedekking/

Welke schade wordt niet gedekt door de Service en Supportdekking van CLZ?

Incidentele en/of verwijtbare schade, zoals vochtschade (limonade, regenwater, etc.), valschade en fysieke en cosmetische schade (een gebroken scherm) valt buiten de servicedekking. Zie voor de bepalingen: http://www.clz.nl/macbookservicedekking/

Bij dit soort schades zal een door CLZ geselecteerd bedrijf een prijsopgaaf voor reparatie en een schaderapportage voor een eventuele verzekeringsclaim opmaken.

Welke kosten zijn voor de ouders/verzorgers en welke voor rekening van de school?

De aanschaf van de MacBook komt voor rekening van de ouders / verzorgers. De kosten van de service- en supportdekking, de CLZ-sleeve, de beveiliging (Caspar Suite), de aanschaf en beheer van de leenMacBooks (swap-pool) en alle software noodzakelijk voor het onderwijs worden door de school betaald.

Kan de MacBook ook in termijnen worden betaald?

Ja. Op de CLZ-bestelpagina van de leverancier hebben de ouders de mogelijkheid aan te geven in termijnen te willen betalen. Het betreft standaard 48 maandelijkse termijnen (4 jaar). Deze bestelpagina is na 15 juni a.s. voor alle nieuwe leerlingen toegankelijk.

Vindt bij termijnbetaling consultatie plaats bij het Bureau Krediet Registratie?

Neen. Bij termijnbetaling van de MacBook vindt geen consultatie plaats bij het BKR. De school staat garant voor de betaling van de termijnbetalingen.

Waar vindt bij schade de reparatie/service plaats van de MacBook?

De school heeft een eigen ICT-servicedesk, de iRepair, die zich op de begane grond van het hoofdgebouw van CLZ bevindt. De reparaties en serviceondersteuning worden bij iRepair uitgevoerd.

Kunnen de leerlingen bij reparatie beschikken over een leenexemplaar?

Bij een langdurige reparatie (langer dan een dag) kan de leerling in het belang van de continuïteit van het onderwijs een beroep doen op een leenMacBook uit de zogenaamde ‘swap-pool’ waarover de school beschikt onder de gestelde voorwaarden van de CLZ MacBook Service- en Supportdekking.

Wordt een MacBook elke les gebruikt?

Dit is afhankelijk van het vak. Sommige vakken hebben een volledig digitale methode. Bij deze les zal de MacBook dus altijd nodig zijn. Niet voor alle vakken zijn er echter geschikte digitale methodes beschikbaar. Bij andere vakken wordt de MacBook ingezet als middel om onderzoek te doen, opdrachten te maken, samen te werken, etc.

Worden de schooltassen niet te zwaar met schoolboeken en een MacBook?

Bij de meeste vakken staan de schoolboeken ook in PDF op de Macbook. Leerlingen kunnen er dan voor kiezen om hun schoolboek thuis te laten (en daar te gebruiken voor huiswerk; dan gebruiken ze tijdens de les hun PDF) of op school in hun kluisje te laten (en te gebruiken tijdens de les op school; dan maken ze thuis huiswerk met hun PDF).

De MacBook vervangt een heleboel werk- en tekstboeken, maar weegt ongeveer even veel als één flink tekstboek. De schooltas is dus eerder lichter dan zwaarder met de MacBook erbij.

Mag ik ook mijn eigen device meenemen naar school?

Nee. De leerlingen in de eerste klas gebruiken hetzelfde device. Dat maakt het mogelijk het beheer, het ‘image’ en de reparaties op een efficiënte manier te organiseren. Leerlingen met een afwijkend device kunnen geen gebruik maken van de noodzakelijke ict-faciliteiten, die nodig zijn voor het onderwijs.

 Als ouders een MacBook niet kunnen betalen, wat dan?

In principe mogen de schoolkosten geen belemmering vormen een leerling aan te melden op het CLZ. Daar komt bij: de kosten van de MacBook, – evenals de andere schoolkosten – kunnen ook betaald worden uit de ‘tegemoetkoming schoolkosten’ in het kader van het zogenaamde kindgebonden budget voor thuiswonende kinderen van 12 tot en met 17 jaar. Ouders/verzorgers kunnen bovendien een beroep doen op Stichting Leerkansen Zeist of op de Stichting Leergeld Soest/Baarn.