Klimaatstaking 27 september 2019 – brief aan ouders

Zeist, 25 september 2019

Betreft: landelijke actiedag klimaat

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Zoals u wellicht al heeft vernomen, is a.s. vrijdag 27 september 2019 wederom uitgeroepen tot landelijke actiedag voor het klimaat. Op deze dag willen leerlingen staken voor het klimaat en naar Den Haag gaan om daar de politiek hun geluid te laten horen.

Mogelijk wil een aantal van onze leerlingen hier ook aan meedoen. Wij ondersteunen het idealisme en de betrokkenheid van desbetreffende leerlingen. We zullen de onderstaande richtlijn hanteren met betrekking tot eventuele afwezigheid van leerlingen in verband met de geplande demonstratie.

Leerlingen die aanstaande vrijdag zonder expliciete toestemming vooraf van hun ouders/verzorgers afwezig zijn, zullen wij als ongeoorloofd afwezig noteren. Voor deze leerlingen zal ook de gangbare spijbelprocedure in gang worden gezet.

Mocht u als ouder toestemming geven aan uw kind om deel te nemen aan deze actie, dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk – uiterlijk vrijdagmorgen (27/9) om 9.00 uur.

Wij zullen deze toestemming dan als goedgekeurde verlofaanvraag behandelen. U bent daarmee wel als ouder/verzorger ook verantwoordelijk voor uw zoon/dochter gedurende de officiële lestijden. Wij beoordelen dan ook niet per leerling of deelname aan deze actie verantwoord is.

Met vriendelijke groet,

 

R.M.Bijeman
Rector