Klas 1, 2, 3: Uitreiken rapport op 26 november a.s.

De leerlingen van klas 1 t/m 3 ontvangen op dinsdag 26 november hun rapport.