Eindejaarsbrief juni 2018

Zeist, 19 juni 2018

Betreft: informatie laatste schoolweken

Beste leerlingen,

Het aantal schoolweken voor de zomervakantie is inmiddels op een hand te tellen. Maar voordat de vakantie begint, gebeurt er nog  veel op school. Daarover gaat deze brief. Ook blikken we vast vooruit op het nieuwe schooljaar.

Lees deze brief zorgvuldig door en kijk goed wat voor jou van toepassing is. Noteer belangrijke data in je agenda!

ALGEMEEN

Laatste schooldag

Vrijdag 13 juli is voor alle leerjaren de laatste schooldag.

Alle leerlingen zijn in de week van 9 t/m 13 juli roostervrij. Zorg wel dat je bereikbaar bent! Het kan zijn dat we je vragen naar school te komen in verband met werk dat nog niet gedaan blijkt te zijn (bijv. de maatschappelijke stage, een handelingsdeel of praktische opdracht) of voor het afhandelen van andere zaken.

Inleveren bibliotheekboeken

Uiterlijk dinsdag 3 juli moeten alle geleende boeken zijn ingeleverd bij de bibliotheek.

Inleveren boeken Osinga

Donderdag 28 juni is de inleverdatum voor de examenkandidaten. Alle andere leerlingen leveren op maandag 2 juli en dinsdag 3 juli a.s. hun boeken in. Het inleverschema komt op de site te staan.

Controle en inname vinden plaats in het Grand Café. Je ontvangt hierover een e-mail. Hierin staat een link naar het inleverformulier. Door hierop te klikken opent het formulier en kun je dit printen.

Je moet dit formulier meenemen op de inleverdag.

De boeken dienen zonder kaftpapier te worden ingeleverd.

De boeken worden bij het inleveren direct gescand. Boeken die niet of beschadigd zijn ingeleverd, worden in rekening gebracht.

Je kunt je pakket niet later dan de afgesproken datum op school inleveren! Na 16.00 uur moet je pakket door jou en/of je ouders zelf (op eigen kosten) worden gestuurd/gebracht naar Osinga (te Makkum).

Uitreiking rapport

Zit je in klas 1, 2, 3H of 3V? Dan word je woensdag 11 juli om 10.00 uur op school verwacht voor de afsluiting van het schooljaar met je mentor en het ophalen van je rapport. Op de site en op de borden staat vermeld in welk lokaal de afsluiting en rapportuitreiking plaatsvindt.

Let op: het is aan de mentor niet toegestaan het rapport aan een vriend of vriendin mee te geven. Het rapport wordt niet opgestuurd, tenzij een leerling is blijven zitten.

Zit je in klas 3T, 4H, 4V of 5V? Dan kun je je rapport printen via SOMtoday. Mocht je prijs stellen op een officieel rapport, dan kan dat vooraf worden aangevraagd bij mevrouw Van der Lee, leerlingadministratie, (l.vanderlee@clz.nl). Op woensdag 11 juli om 10.00 uur kan het rapport vervolgens worden opgehaald.

Kluisjes

Zorg dat je kluisje uiterlijk vrijdag 6 juli is leeggemaakt! Je kluisje moet schoon achtergelaten worden zodat de eventuele volgende gebruiker een frisse start kan maken.

Onderbouw klas 1, 2, 3H, 3A en 3TTO

vervangen door: maandag 2 t/m 6 juli

Activiteiten klas 1 en 2

Op maandag 2, dinsdag 3 juli en woensdagochtend 4 juli zijn er voor de leerlingen van de eerste en tweede klas excursiedagen en andere activiteiten gepland. Het programma wordt op de site van de school geplaatst.

Activiteiten klas 3

Van maandag 2 t/m woensdag 4 juli zijn de leerlingen van het derde leerjaar bezig met het project Cross Your Borders. Neem die dagen je laptop en een goedgevuld etui mee!

Cijfers toetsweek

Leerlingen van klas 1,2, 3H en 3V krijgen de gelegenheid de in de toetsweek gemaakte toetsen in te zien op woensdag 4 juli. Als dit leidt tot vragen aan de docent over de beoordeling van de toets, dan kan de leerling de betreffende docent tot uiterlijk 12.00 uur een mail sturen met het verzoek contact hierover te hebben.

Beslissingsvergaderingen

Alle beslissingsvergaderingen vinden plaats op woensdag 4, donderdag 5 en vrijdag 6 juli Als de bevordering afwijkt van het verwachte of reeds besproken patroon, neemt de mentor contact op met ouders. In de Algemene Bevorderingsnormen, te vinden op de site van de school, kunt u lezen hoe u bezwaar kunt maken tegen het genomen besluit.

 

3T + BOVENBOUW

Toetsweek 3T + bovenbouw HAVO/VWO

Donderdag 21 juni t/m vrijdag 29 juni  is de toetsperiode voor klas 3T, 4H, 4V en 5V.

Activiteit 3T

Zit je in 3T? Dan ben je maandag 2 juli  t/m woensdag 4 juli bezig met het project Cross Your Borders. Neem je laptop mee!

PWS – dagen 4-HAVO en 5-VWO

Op maandag 2 juli is de opstartdag van het profielwerkstuk (PWS). Op dinsdag 3 juli werk je, onder toezicht van een begeleider, verder aan je PWS. Op woensdag 4 juli presenteer je je plannen aan je begeleider.

Activiteiten klas 4V

Maandag 2 en dinsdag 3 juli zijn er Waanzinnige Workshops voor de leerlingen van 4V. Woensdag 4 juli is er voor dat leerjaar een beachvolleybaltoernooi.

Beslissingsvergaderingen

Alle beslissingsvergaderingen zijn op woensdag 4, donderdag 5 en vrijdag 6 juli.

Het nieuwe schooljaar

Op maandag 27 augustus start het volgende schooljaar. De leerlingen van klas 1 worden die dag uitgenodigd om de laptops op te halen. Informatie hierover komt via de mail.

Op dinsdag 28 augustus beginnen de lessen voor alle leerlingen uit klas 2 t/m 6. Leerjaar 1 heeft een introductieweek. Voor 4-havo is er een introductieprogramma. Voor 2TH en 3T  is er een introductiemiddag. Verdere informatie over het nieuwe cursusjaar volgt in augustus.

Boeken schooljaar 2018-2019

Omdat de school een eigen boekenfonds heeft worden de boeken niet door de ouders/leerlingen besteld. Alle leerlingen ontvangen hun boeken per post op het huisadres.

Let op! Alle boeken moeten direct worden gekaft. In de werkboeken mag in principe niet geschreven worden.

Tenslotte maak ik graag van deze gelegenheid gebruik om je sterkte te wensen met de laatste loodjes van dit schooljaar en je alvast een fijne vakantie toe te wensen!

Met vriendelijke groet,

namens de schoolleiding,

R. Bijeman, rector