Docentenspreekavonden 16 en 18 maart in andere vorm!

Als gevolg van de ontwikkelingen rond het Corona-virus en de daaruit volgende wens om het aantal contactmomenten zoveel mogelijk te beperken, hebben wij besloten de docentenspreekavonden van maandag 16 maart en woensdag 18 maart niet op school te laten plaatsvinden. 

In plaats van een fysieke ontmoeting in het schoolgebouw zullen de docenten telefonisch contact met u opnemen. Daarbij zullen zij zoveel mogelijk het gesprekkenrooster volgen, zoals dat reeds met u gedeeld is. Het spreekt vanzelf, dat het in de praktijk niet geheel haalbaar zal blijken dat rooster exact te volgen, dus wij vragen u bij voorbaat om uw begrip en medewerking.

Van belang is het volgende:

  • Controleert u of de telefoongegevens zoals die bij ons bekend zijn in SOMtoday, nog kloppen. Wijzigingen kunt u zelf doorgeven in de SOMtoday omgeving. Lukt dat niet, dan geeft u de wijziging door aan de administratie via info@clz.nl 
  • De docenten bellen in eerste instantie naar uw huistelefoon. Als die oproep niet wordt beantwoord, wordt het eerste mobiele nummer gebeld.
  • Als uw telefoonnummer bij ons niet bekend is, of als u op geen van de bij ons bekende telefoonnummers bereikbaar blijkt, zal de docent op een later moment per e-mail contact met u zoeken.

Docentenspreekavonden zijn het meest effectief, wanneer er niet over maar met de leerling gesproken wordt. Wij verzoeken u dan ook, om samen met uw kind ruim rond het ingeroosterde tijdvak in de buurt van uw telefoon te wachten. Gesprekken zullen niet door een schoolbel in tijd begrensd worden, dus probeert u alstublieft samen met uw gesprekspartner de tijd te bewaken.

Wij hechten veel waarde aan een goed contact tussen school en het thuisfront en de docentenspreekavonden spelen daarbij een belangrijke rol. Als gevolg van deze uitzonderlijke situatie zullen we ons ongetwijfeld goed realiseren hoe belangrijk het voor een vruchtbare ontmoeting kan zijn om elkaar in de ogen te kunnen kijken. Ik wens u allen, ondanks de beperking van de ontmoeting op afstand, constructieve en vruchtbare gesprekken toe.

Met vriendelijke groet,

 

Christiaan Steenstra, afdelingsleider havo,

namens de schoolleiding van het Christelijk Lyceum Zeist