De AVG en het CLZ

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is in  werking getreden. Daarover zijn de afgelopen weken awareness bijeenkomsten gehouden op de scholen van de CVO Groep.

Op de website van de CVO Groep en van de scholen zijn onderstaande documenten gepubliceerd met betrekking tot de privacywetgeving.

Heeft u  hier vragen over gebruik daarvoor het e-mailadres fg@cvog.nl

Privacyreglement CVO Groep

Privacyverklaring CVO Groep

03. Protocol voor het gebruik van ICT, e-mail, internet en sociale media

Protocol gebruik van camera- en videobeelden