Corona. Bericht voor ouders en verzorgers.

Zeist, 13 maart 2020

Betreft: Corona

Geachte ouders, verzorgers,

Zoals u wellicht bekend is, heeft de overheid, betreffende het Corona-virus, gisteren besloten de scholen voor basis en voortgezet onderwijs voorlopig open te houden ondanks de toenemende risico’s voor besmetting.

De schoolleiding heeft inmiddels besloten, dat alle lessen volgens rooster uiteraard gewoon doorgang vinden, behalve de lessen Lichamelijke Oefening, tenzij de overheid eerdaags besluit de scholen voor voortgezet onderwijs te sluiten.

Wel worden alle andere schoolactiviteiten voor de maand maart afgelast, of vinden doorgang zonder publiek, zoals de BMN-avond, die zich zal beperken tot de live-stream.

Dat betekent verder voor de maand maart:

  • dat behalve de gewone lessen alle andere activiteiten worden afgelast, variërend van ‘Open blik’ tot en met ‘havo-projectdagen’, de excursies voor geschiedenis, enzovoort, enzovoort;
  • dat ook de ouderavonden van volgende week een geheel ander karakter krijgen. De docenten wordt verzocht telefonisch of via de e-mail contact op te nemen met u als ouders/verzorgers, voor zover u zich heeft aangemeld. De school zelf is die avonden dicht. U krijgt hierover nog nader bericht.
  • Ten aanzien van de buitenland-excursies aan het einde van de volgende maand is het van belang de ontwikkelingen af te wachten. Ook daarover zullen we u uiterlijk 20 maart a.s. berichten.
  • Mocht de school eerdaags moeten sluiten, dan zal het onderwijs zoveel mogelijk via Google Classroom, of op een andere digitale manier worden voortgezet. De docenten is alvast gevraagd zich hierop voor te bereiden.

Verder houden we u de komende tijd vanzelfsprekendheid zo goed mogelijk op de hoogte. Nadere berichten volgen.

Namens de schoolleiding,

C.J. van Domselaar
Plv. rector