CLZ tot 7 april gesloten

Geachte ouders, verzorgers, beste leerlingen

Gelet op de recente ontwikkelingen rondom het Corona-virus melden we, dat de school tot  en met maandag 6 april gesloten zal zijn. In afwachting van de ontwikkelingen volgt morgen in de loop van de dag nadere informatie.

De schoolleiding

Brief leerlingen n.a.v. sluiting school 16.03.20

Brief ouders n.a.v. sluiting school 16.03.20

GGD brief scholen n.a.v. maatregel kabinet d.d. 15 maart