CLZ op zonne-energie. Zonnepanelen ceremonieel in gebruik. Persbericht.

Persbericht

 

Christelijk Lyceum Zeist op zonne-energie. Zonnepanelen ceremonieel in gebruik op dinsdag 5 februari a.s.

Dag van de duurzaamheid op het Christelijk Lyceum Zeist

Hoorcollege van prof. Klaas van Egmond voor klassen bovenbouw CLZ

Waar: Christelijk Lyceum Zeist, Lindenlaan 23, 3707 EP Zeist

Wanneer: dinsdag 5 februari 2013, 13.00 uur

DSC_5199

Van 4 tot en met 8 februari vindt op het Christelijk Lyceum de jaarlijkse Europaweek plaats, dit jaar uitgebreid met het thema Duurzaamheid. Twee immens belangrijke thema’s, die we in ons onderwijs niet alleen impliciet, maar ook een keer jaar expliciet en in samenhang aan de orde willen stellen. We hopen daarmee naar onze leerlingen een krachtig signaal af te geven dat de toekomst van de wereld ons aller verantwoordelijkheid is. Zoals iemand ooit zei “als we onze leerlingen geen les geven over duurzaamheid, hoeven we over 50 jaar überhaupt geen les meer te geven…”. En: “we shall be one world or none at all”.

Op diverse manieren krijgt dit thema bij verschillende vakken de aandacht. De leerlingen van 5V en 6V kregen een samenvatting te lezen van het boek “Een vorm van beschaving” (2011) van Prof. Klaas van Egmond, een van de belangrijkste denkers in Nederland op het gebied van duurzaamheid. In dit boek verkent hij wegen om, nu de grenzen van de materiële groei in zicht zijn, een ‘kwaliteit van leven’ vorm te geven die nog binnen de draagkracht van de fysieke aarde inpasbaar is en die er tegelijkertijd vanuit menselijk oogpunt toe doet.

Op dinsdag 5 februari, van 13.30-14.30 uur, houdt Prof. Van Egmond een hoorcollege voor 5-vwo en 6-vwo in de aula van de school. Daarna vindt er een forumdiscussie plaats waarbij alle leerlingen de gelegenheid krijgen met prof. Van Egmond in gesprek te gaan.

Op dinsdagmiddag om 13.15 uur zullen bovendien de zonnepanelen op het dak van de school ceremonieel in gebruik worden genomen.