Onder de Linden, november 2019

[Lees meer…]

2HA: Expositie Slot Zeist, 7 november a.s

[Lees meer…]

Onderwijsstaking 6 november 2019

[Lees meer…]

Handout ouderavond: Kelly Roelofs over ‘Gewoonte en verslaving’

Handout Ouderavond Stichting Be Aware oktober 2019

3VWO: informatieavond profielkeuze 5 november 2019

[Lees meer…]

3H1: Bezoek tentoonstelling Slot Zeist d.d. 17 oktober

[Lees meer…]

2TH2: informatie leerjaar 2 VMBO

[Lees meer…]

4H: Excursie maatschappijleer Den Haag

[Lees meer…]

4H/5H: informatie decaan mw. S. Vriens

[Lees meer…]

5H/6V: 17 oktober uitreiking FCE, Anglia, CAE certificaten

[Lees meer…]

4Tak: Excursie water – 9 oktober a.s.

[Lees meer…]

Ouderraad: 2 vactures

[Lees meer…]

4TTO: Uitreiking FCE, CAE certificaten

[Lees meer…]

Klimaatstaking 27 september 2019 – brief aan ouders

[Lees meer…]

Informatie-avonden september/oktober

[Lees meer…]