Brief aan alle leerlingen: gedragscode verspreiden filmmateriaal

Zeist, 1 juni 2015

Beste leerlingen van CLZ,

Vorige week hebben we een leerling voor twee dagen moeten schorsen wegens het maken en verspreiden van filmmateriaal. Dat filmpje was zonder toestemming tijdens een les opgenomen.

In onze Algemene CLZ Gedragscode ICT-voorzieningen (te vinden in de Schoolgids en op de site) staat:

“Het is elke leerling ten strengste verboden via geluids- en/of beelddragers opnames te maken binnen de school en op het schoolterrein zonder de nadrukkelijke toestemming van een docent.”

Dat is dus wel gebeurd, en nog veel erger is het dat de leerling de film heeft gedeeld met anderen.

Zoals jullie weten, is de kans groot dat zo’n filmpje (of foto) nog jarenlang op internet blijft circuleren. Voor degene die op dat filmpje staat is dat heel vervelend, want iedereen kan dat zien, en als je naam erbij komt te staan is het helemaal vervelend: als je ooit gaat solliciteren, ziet je toekomstige werkgever dat filmpje / foto als hij je naam intypt in google. -Dan kun je die nieuwe baan wel vergeten…

Kortom: door zulke ondoordachte acties kun je een ander, maar ook jezelf, in grote problemen brengen.

Ook van onze leerlingen zien we soms foto’s of filmpjes op het internet die duidelijk gemaakt zijn zonder medeweten van de betrokkenen. Dat gebeurt misschien als geintje, maar kan verstrekkende gevolgen hebben, en is om die reden niet toegestaan.

Wij willen graag dat iedereen (leerlingen en personeel) zich op onze school veilig voelt. Juist om die reden is het maken van films en foto’s in ons schoolgebouw en op ons schoolterrein verboden, tenzij de docent er, in het kader van een les, uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Maar dat laatste zal slechts heel zelden voorkomen.

Laten we er samen voor zorgen dat iedereen een onbezorgde tijd hier op school kan hebben, en niet steeds bang hoeft te zijn om gefilmd of gefotografeerd te worden. Moderne ICT-voorzieningen zijn een groot goed, maar laat zien dat jij er op een verantwoorde manier mee om kunt omgaan!

Met vriendelijke groet,

 

Mevrouw R.H. Leusink
Rector