B. Bredschneijder, TOA natuurkunde

Zeist, 16 januari 2019

Geachte ouders, beste leerlingen,

Met groot verdriet moet ik u en jullie mededelen, dat onze Technisch Onderwijs Assistent, de heer Bredschneijder, gisteren plotseling is overleden aan de gevolgen van een hartstilstand.

Wij herinneren ons de heer Bredschneijder als een beminnelijk man, maar bovenal als een gedreven medewerker met grote kennis van zaken ter ondersteuning van het onderwijs in de bètavakken van onze school. Veel leerlingen ontvingen zijn voortdurende steun bij hun profielwerkstuk en bij tal van andere praktijk- en practicumopdrachten. Zij waren dan ook altijd welkom in het ‘lab’, dat hij als zijn hoogstpersoonlijke werkterrein beschouwde.

Wij verliezen in de heer Bredschneijder een even karakteristieke als sympathieke collega.

Leerlingen en collega’s kunnen desgewenst vandaag na 12.00 uur in het laboratorium een schriftelijke bijdrage leveren aan het herdenkingsboek, dat aan de familie zal worden overhandigd.

Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding,

R. Bijeman, rector