ABC-groepen: LO/PE vanaf 10 juni

Zeist, 9 juni 2020

Betreft: informatie LO/PE lessen voor ABC-groepen vanaf 10 juni

Beste leerlingen en/of ouders,

Sinds 1 juni is de school weer open en zijn wij druk bezig om de lessen Lichamelijke Opvoeding (LO/PE) weer op te starten. De LO/PE lessen zullen daarom ook vanaf woensdag 10 juni weer starten. Om jullie goed voorbereid op school te laten komen volgt hieronder belangrijke informatie over de lessen LO/PE. Houd je te allen tijde aan deze voorschriften:

Bewegen beleven

Dat is ons motto voor de komende weken, plezier hebben tijdens het sportief bewegen met elkaar en natuurlijk binnen de gestelde eisen van het RIVM / KVLO.

1,5 meter afstand

Het is van belang om continu 1,5 meter afstand te houden, tijdens de les en ook tijdens het moment dat je naar het sportveld loopt, het wachten op het sportveld en het teruglopen naar school.

Sportvelden

De LO/PE lessen zullen buiten plaatsvinden op het sportveld bij school. Het is de bedoeling dat je na de les rechtstreeks naar de kleedruimten of naar huis gaat. Daar aangekomen was je weer je handen.

Kleding

Doordat we nog niet klaar zijn met de bouw en renovatie van de gymzalen, zullen wij de voor ons gereserveerde lokalen gebruiken om daar om te kleden. Elke klas zal van de eigen LO/PE docent een mail ontvangen met informatie welke lokalen dit zal betreffen voor die dag. Neem je tassen mee naar het sportveld. Daar zullen plekken zijn waar ze neergezet kunnen worden, zodat de tassen beheerd blijven.

Toiletgebruik / handen wassen (vooraf en achteraf)

Het is de bedoeling dat je voor het vertrek naar het sportveld op school of van het sportveld terug naar school gebruik maakt van de toiletten en daar je handen wast. Op het sportveld zal er desinfecterende handgel beschikbaar zijn en papieren zakdoekjes.

Gebruik materiaal

Gebruiksmateriaal wat door leerlingen wordt aangeraakt zal na elke les samen met de leerlingen schoongemaakt worden. Groter materiaal zoals bijvoorbeeld pionnen wordt na elke lesdag schoongemaakt. Er zijn tijdens de les ook andere voorzieningen aanwezig (zoals beschermende wegwerphandschoenen) die gebruikt kunnen worden.

We kijken er naar uit om jullie weer te mogen ontmoeten en zo met elkaar sportief bezig te zijn.

Sportieve groet,

de LO docenten