Aanmeldingsprocedure brugklas 2019-2020

Aanmeldingsprocedure brugklas van het Christelijk Lyceum Zeist 2019-2020

De komende maanden kiezen de leerlingen uit groep 8 in het basisonderwijs een school voor voortgezet onderwijs. In het verleden kwam het voor, dat er bij een grote toeloop geloot werd. Niet leuk voor de aspirant-leerlingen en niet leuk voor de school.

Daarom heeft het CLZ op voorhand besloten, dat er tijdens de eerste aanmeldingsronde voor leerlingen die wonen in de hierna genoemde plaatselijke regio sowieso geen loting zal plaatsvinden. Het betreft de volgende regio: Zeist, Bunnik, Odijk, Driebergen, Soesterberg, Austerlitz, Den Dolder, Bosch en Duin, Bilthoven en de Bilt. Alle leerlingen woonachtig in deze plaatsen worden bij de eerste aanmelding geplaatst.

Vindt de aanmelding in een later stadium plaats, dan kunnen de leerlingen uiteraard ook toegelaten worden, maar wel op voorwaarde dat er nog ruimte in de klassen is. Bovendien bestaat de kans, dat bij teveel aanmeldingen in ronde 2 of 3 er eventueel wel geloot zou kunnen worden. Voor leerlingen die buiten de hierboven genoemde regio vallen, geldt, dat ze alleen geplaatst worden als er ruimte is in de klassen. Indien nodig vindt in deze groep van aspirant-leerlingen loting plaats.

De aanmelding

  • Aanmelding verloopt via de basisschool.
  • De aanmeldingsperiode is van 18 februari tot en met 14 maart 2019.
  • Het advies van de basisschool is leidend.
  • Voor de eerste ronde staat de procedure hierboven beschreven.
  • Voor een eventuele tweede of derde ronde geldt dat er zal worden geloot indien er meer aanmeldingen voor een afdeling zijn dan plaatsen.
  • U kunt hier het Lotingsschema brugklas CLZ 2019-2020,voor de tweede en derde ronde, downloaden
  • Op 4 april 2019 wordt het plaatsingsbesluit per e-mail naar ouders verzonden.
  • Als na de eerste aanmeldingsronde nog plaatsen beschikbaar zijn in een van de afdelingen, dan kunnen leerlingen die in de eerste aanmeldingsronde geen plaats hebben gevonden op een andere VO-school, zich van 5 tot en met 10 april aanmelden voor de tweede ronde. Ook deze aanmelding verloopt via de basisschool.
  • Na de uitslag van de Eindtoets Primair onderwijs kan het schooladvies door de basisschool nog worden aangepast tot uiterlijk 30 mei 2019. De VO-school stelt vervolgens vast of er ruimte is in de nieuw geadviseerde afdeling. Is die ruimte er niet, dan is het tot uiterlijk 7 juni 2019 mogelijk om van VO-school te wisselen. 
Vragen over de aanmelding van uw kind kunt u per email zenden aan de teamleider van de afdeling waarvoor u uw kind wilt aanmelden:

de afdeling vmbo-t/havo
                                             hr. Arie Langerak (a.langerak@clz.nl)
de afdeling ned. havo/vwo en ned. atheneum        mw. Albertine Zeven (a.zeven@clz.nl)
de afdeling TTO havo/vwo
                                         hr. Martin Franke (m.franke@clz.nl)
de afdeling TTO atheneum/gymnasium                  hr. Dick Platenkamp (d.platenkamp@clz.nl