Aanmeldingsprocedure brugklas 2020-2021

 

Aanmeldingsprocedure van het Christelijk Lyceum Zeist brugklas 2020-2021

De komende maanden kiezen de leerlingen uit groep 8 in het basisonderwijs een school voor voortgezet onderwijs. In het verleden kwam het voor, dat er bij een grote toeloop geloot werd. Niet leuk voor de aspirant-leerlingen en niet leuk voor de school.Daarom heeft het CLZ op voorhand besloten, dat er tijdens de eerste aanmeldingsronde voor leerlingen die wonen in de hierna genoemde plaatselijke regio sowieso geen loting zal plaatsvinden. Het betreft de volgende regio: Zeist, Bunnik, Odijk, Driebergen, Soesterberg, Austerlitz, Den Dolder, Bosch en Duin, Bilthoven en de Bilt. Alle leerlingen woonachtig in deze plaatsen worden bij de eerste aanmelding geplaatst.

Vindt de aanmelding in een later stadium plaats, dan kunnen de leerlingen uiteraard ook toegelaten worden, maar wel op voorwaarde dat er nog ruimte in de klassen is. Bovendien bestaat de kans, dat bij teveel aanmeldingen in ronde 2 of 3 er eventueel wel geloot zou kunnen worden. Voor leerlingen die buiten de hierboven genoemde regio vallen, geldt, dat ze alleen geplaatst worden als er ruimte is in de klassen. Indien nodig vindt in deze groep van aspirant-leerlingen loting plaats.

De aanmelding

  • Aanmelding verloopt via de basisschool.
  • De aanmeldingsperiode is van 18 februari tot en met 11 maart, 12.00 uur, 2021.
  • Het advies van de basisschool is leidend.
  • Voor de eerste ronde staat de procedure hierboven beschreven.
  • Voor een eventuele tweede of derde ronde geldt dat er zal worden geloot indien er meer aanmeldingen voor een afdeling zijn dan plaatsen.
  • U kunt hier het Lotingsschema brugklas CLZ 2020-2021 ,voor de tweede en derde ronde, downloaden
  • Op 1 april 2021 wordt het plaatsingsbesluit per e-mail naar ouders verzonden.
  • Als na de eerste aanmeldingsronde nog plaatsen beschikbaar zijn in een van de afdelingen, dan kunnen leerlingen die in de eerste aanmeldingsronde geen plaats hebben gevonden op een andere VO-school, zich van 2 t/m 7 april aanmelden voor de tweede ronde. Ook deze aanmelding verloopt via de basisschool.
  • Voor leerlingen in de tweede ronde organiseren wij op 2 april een extra informatiebijeenkomst. Nadere informatie volgt.
  • Na de uitslag van de Eindtoets Primair onderwijs kan het schooladvies door de basisschool nog worden aangepast. De VO-school stelt vervolgens vast of er ruimte is in de nieuw geadviseerde afdeling. Is die ruimte er niet, dan is het tot uiterlijk 3 juni 2021 mogelijk om van VO-school te wisselen. 
Vragen over de aanmelding van uw kind kunt u per email zenden aan de teamleider van de afdeling waarvoor u uw kind wilt aanmelden:

Vmbo-tl/havo
                                                 mw. B. Toebosch (b.toebosch@clz.nl)
Havo/vwo, TTO havo                                    hr. C. van Leeuwen (c.vanleeuwen@clz.nl)
Atheneum/TTO Atheneum/gymnasium   hr. H. Veenstra (h.veenstra@clz.nl)