Medezeggenschapsraad CLZ 2020-2021

De medezeggenschapsraad van het CLZ is te bereiken via: mr@clz.nl en streeft naar beantwoording van berichten binnen een werkweek.

Voorzitter: hr. V. Kraaijveld
Secretaris/plv. voorzitter: mw. N. de Goede

Leden:

Medewerkers
mw. N. de Goede, hr. H. de Haan, hr. V. Kraaijveld, mw. P. Visser

Ouders
mw. E. Beerepoot, hr. E. van Essen

Leerlingen
Rosanna Bosman (4V) en Emilie Ram (4V)

Planning MR-vergaderingen 2020-2021

Onderstaande vergaderdata zijn voorlopig. De definitieve data worden in de loop van het schooljaar op deze pagina meegenomen, evenals de verslagen van vergaderingen.
MR-vergaderingen vinden in de regel plaats van 19.00 – 21.30 uur en zijn openbaar.
Voor het bijwonen van een MR-vergadering i.v.b. coronamaatregelen graag minimaal één dag vooraf aanmelden via mr@clz.nl
21/09/2020
12/10/2020
30/11/2020
18/01/2021
08/03/2021
12/04/2021
10/05/2021
07/06/2021
05/07/2021

VERSLAGEN

MR verslag d.d. 11 mei 2020

MR verslag def. d.d. 6 april 2020

MR verslag d.d. 17 februari 2020