Afmelden bij ziekte

  • U kunt uw kind vanaf 7.30 uur, d.m.v. het inspreken van ons antwoordapparaat, ziek melden (030-6924820).
  • Dit dient elke dag opnieuw te gebeuren zo lang uw kind ziek blijft, tenzij u bij een eerder telefonisch contact hebt aangegeven hoe lang de absentie als gevolg van ziekte naar verwachting zal duren.
  • Leerlingen die tijdens de lesdag onwel worden en naar huis willen, melden zich bij de betreffende onderwijsassistent mevrouw Visser (onderbouw) of mevrouw Van Zwetselaar (bovenbouw). Pas na telefonisch contact met en toestemming van een ouder/verzorger mag de leerling op dat moment de school verlaten.