Financiën / kostenoverzicht per leerjaar

Betalingen CLZ: CVOG/inz. CLZ, rekeningnummer NL75INGB066.14.777.54 o.v.v. leerling- of debiteurnummer
  • kostenoverzicht per leerjaar cursus 2017-2018: klik hier
  • Kostenoverzicht per leerjaar cursus 2018-2019: klik hier
  • Kostenoverzicht per leerjaar cursus 2019-2020: klik hier

Regelingen MacBook